Als nieuwe Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) nodigen we je graag uit op ons thematisch uitwisselingsmoment “Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor nitraatresidu?”. Dat vindt plaats op donderdag 24 juni om 20 uur. Tijdens deze digitale bijeenkomst geven collega-landbouwers duiding bij de door hen gebruikte bemestingsstrategieën en -technieken om zo efficiënt mogelijk om te springen met hun bemesting in bloemkolen. Ook gaan we in op de techniek waarbij oogstgangen en kopakkers ingezaaid worden met gras. Wil je meer weten? Schrijf je in voor dit digitale moment!

Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor het nitraatresidu?

Getuigenissen van landbouwers  

Tijdens dit thematische uitwisselingsmoment laten we drie landbouwers uit West-Vlaanderen aan het woord. Ze delen hun ervaringen en schenken aandacht aan...

  • het belang van de verschillende voorteelten en hoe je de basisbemesting daarop aanpast,
  • rijenbemesting,
  • grasgangen inzaaien.

De begeleiders van B3W geven bijkomende duiding en gaan dieper in op de verschillende thema's.  

In het najaar volgen nog verschillende uitwisselingsmomenten rond dit thema. Dan zullen we het gebruik van grasgangen ter plaatse evalueren. We nemen ook nog de toegepaste bemesting van dit seizoen onder de loep.

In een thematisch uitwisselingsmoment vinden we interactie belangrijk. Daarom voorzien we ook ruimte voor discussie en vraagstelling. Indien je vooraf al bepaalde vragen hebt, kan je ze bij inschrijving voor het evenement al stellen.

 

Interesse? Schrijf snel in!  

Het thematische uitwisselingsmoment “Hoe kwalitatieve bloemkolen kweken met aandacht voor nitraatresidu?” vindt plaats op donderdag 24 juni om 20 uur via Microsoft Teams.  

Inschrijven kan tot de dag vóór het thematische uitwisselingsmoment op de B3W-website.

  • Maak daarvoor eerst een account aan op de website van B3W (als je die nog niet hebt).
  • Bevestig je registratie via de link die je ontvangt in je mailbox (check ook de map met ongewenste mail).
  • Meld je na het aanmaken van je account aan op de website en klik op 'evenementen' van gebruik de rechtstreekse link.

Als je bent ingeschreven, zal je op de dag van het thematische uitwisselingsmoment voor de middag een e-mail met de link om deel te nemen ontvangen.  

Nadat je bent ingeschreven voor het thematische uitwisselingsmoment, kun je op het discussieforum de B3W-website alvast vragen stellen.

Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht