Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw. We lichten de bevindingen en strategieën toe in een reeks van vier nieuwsberichten. In deel 1 kadert Dominique Huits de werking van de provinciale droogtecommissie.

Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken - deel 1

De neerslag van de voorbije week zorgt ervoor dat alle droogte-indicatoren op normaal tot (zeer) nat staan. Nadenken over irrigatie lijkt op vandaag dan ook verder dan ooit. Maar iedere land- en tuinbouwer weet dat de weersomstandigheden snel kunnen veranderen.


Droogtemaatregelen gekaderd
 
Dominique Huits is onderzoeksleider bodem, water en bemesting in Inagro. Met beide voeten in het veld kent ze de problemen die leven bij landbouwers als geen ander. In droogteperiodes volgen zij en haar collega’s het crisisoverleg op Vlaams niveau op de voet. Stelt de Vlaamse droogtecommissie vast dat het droog wordt in een regio, dan wordt de betrokken gouverneur verzocht gepaste maatregelen te treffen. Daarop roept de gouverneur de provinciale droogtecommissie samen.
 
“Aan iedere captatiebeperking gaat een beslissing van de gouverneur vooraf. Die beslissing neem de gouverneur niet alleen. Hij wordt goed geïnformeerd over de droogtetoestand in Vlaanderen”, verduidelijkt Dominique. In de West-Vlaamse commissie zetelen bovendien vertegenwoordigers van alle waterloopbeheerders, de drinkwaterbedrijven die water leveren in de provincie en vertegenwoordigers uit landbouw en natuur. Inagro brengt er de specifieke zorgen vanuit de landbouwsector ter tafel.
 
Afwegingskader ondersteunt gouverneur voortaan in beslissing
 
“Tijdens het overleg worden de zogenaamde droogte-indicatoren tegenover elkaar afgewogen. Denk aan de gevallen neerslag en de voorspelde neerslag, de debieten in de waterlopen, de grondwaterstanden van het ondiepe grondwater en de waterkwaliteit”, klinkt het. Op basis van de beschikbare informatie neemt de provinciegouverneur een beslissing over de maatregelen die nodig zijn om de negatieve effecten van droogte te milderen.
 
Om de beslissing van de gouverneurs beter te ondersteunen, werkte de Vlaamse overheid het afgelopen jaar aan een afwegingskader. “Voor de verschillende droogte-indicatoren werden drempelwaardes uitgewerkt en wordt er – net als bij COVID-19 – met kleurcodes gewerkt”, licht Dominique toe. “Ook is een achterliggend model opgesteld dat objectief bepaalt wat het milderende effect is van een bepaalde maatregel op de waterbeschikbaarheid voor natuur. Het afwegingskader houdt ook rekening met de kostprijs van een maatregel.” Deze zomer zal het afwegingskader proefdraaien. Na de zomer volgt een evaluatie. “Maar laat ons vooral hopen op een verstandige zomer met zo nu en dan wat deugddoende neerslag”, besluit Dominique.
 
> Bekijk de PowerPoint-presentatie van Dominique van de webinar over irrigatie op 22 juni 2021.
 
 
Volgende week licht watermakelaar Dries Mergaert toe hoe je je private watervoorraad kunt vergroten.
 
 
 
 
 
De webinar over irrigatie was een initiatief van Inagro met financiële steun van
Banner_WebinarIrrigatie_Financiers.png

De projecten die aan bod kwamen, worden uitgevoerd samen met volgende partners:
 
Banner_WebinarIrrigatie_Partners.png