Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw. We lichten de bevindingen en strategieën toe in een reeks van vier nieuwsberichten. In deel 2 licht Dries Mergaert toe hoe je je private watervoorraad kunt vergroten.

Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken - deel 2

Eind 2019 ging watermakelaar Dries Mergaert aan de slag bij Inagro om op zoek te gaan naar opportuniteiten om water op een duurzame manier ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector. De droogtecrises tonen aan dat de nood aan die begeleiding hoog is. De zoektocht naar geschikte waterbronnen is vandaag urgenter dan ooit. Met een focus op de twee grote pijlers private watervoorraad en gemeenschappelijke, alternatieve waterbronnen werkt de West-Vlaamse watermakelaar aan een grotere watervoorraad voor de land- en tuinbouwers in de provincie.

“De belangrijkste en meest onafhankelijke inspanning kunnen de landbouwbedrijven zelf leveren”, stelt Dries. “Via een open waterput, foliebassin of watersilo creëren ze extra watervoorraad. Daarnaast kunnen ze verschillende waterbronnen aanspreken of gebruiken. Denk aan grondwater, oppervlaktewater en hemelwater. Daarbij geven we graag advies over de voor- en nadelen van de verschillende opslagsystemen, de succesfactoren en de stappen die land- en tuinbouwers moeten nemen om hun watervoorraad uit te breiden.” Via KRATOS-wateradvies en wateraudits zet Inagro ook in op individuele begeleiding van landbouwbedrijven omtrent hun waterbehoefte, mogelijke waterbronnen en afvalwaterstromen.
 
Watermakelaar Dries fungeert ook als sleutelfiguur tussen het provinciebestuur en de land- en tuinbouwers. “Sinds een aantal jaar ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen de aanleg van een private watervoorraad via het Provinciaal Waterputtenreglement”, klinkt het. Gecombineerde waterputten motiveren private partners om te investeren in een grotere voorraad én mee te werken aan waterbuffering en wateroverlastbeheersing.
 
 
 
Meer info
 
Meer info over het provinciaal waterputtenreglement is te vinden op www.inagro.be/waterputten. Via onze nieuwsbrief informeren we je over een eventuele nieuwe call.
 
> Bekijk de PowerPoint-presentatie van Dries van de webinar over irrigatie op 22 juni 2021.
 
 
Volgende week gaan Dries Mergaert en Tim De Cuypere in op samenwerkingen rond gemeenschappelijke, alternatieve waterbronnen.
 
Deel 1 gemist? Lees het nu!
 
 
 
 
 
De webinar over irrigatie was een initiatief van Inagro met financiële steun van
Banner_WebinarIrrigatie_Financiers.png

De projecten die aan bod kwamen, worden uitgevoerd samen met volgende partners:
 
Banner_WebinarIrrigatie_Partners.png