Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw. We lichten de bevindingen en strategieën toe in een reeks van vier nieuwsberichten. In deel 3 gaan Dries Mergaert en Tim De Cuypere in op de samenwerkingen rond gemeenschappelijke, alternatieve waterbronnen.

Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken - deel 3

Waterbeschikbaarheid en een doordachte inzet van het beschikbare water worden steeds belangrijker voor land- en tuinbouwers. In tijden van droogte en waterschaarste is gewassen beregenen met oppervlaktewater niet meer vanzelfsprekend. Vorige week lichtten we toe hoe je je private watervoorraad zelf kunt vergroten. Via een open waterput, foliebassin of watersilo kan je zelf extra watervoorraad creëren. De recente droge zomers bevestigden ook dat de sector het potentieel van alternatieve waterbronnen nu en in de toekomst optimaal moet benutten.

 
Watermakelaar 'makelt' over samenwerkingen in waterbeschikbaarheid
 
Als watermakelaar ‘makelt’ Dries Mergaert over samenwerkingen in waterbeschikbaarheid. “We kijken dan voornamelijk naar circulair watergebruik. We zoeken afstemming tussen beschikbaar water dat momenteel wegloopt en nabije landbouwers die dat water goed kunnen gebruiken. Denk aan gezuiverd afvalwater van huishoudens via zuiveringsstations, bedrijven met gezuiverd afvalwater, afspoelend hemelwater en slim hergebruik van bemalingswater.”
 
Zijn er rond een bepaalde locatie mogelijkheden om beschikbaar water ter beschikking te stellen van land- en tuinbouwers, dan gaat Dries aan de slag om dat water ook effectief op een efficiënte manier te kunnen aanbieden. “We helpen graag bij de verdere uitwerking en uitvoering door advies te verstrekken, informatie te verschaffen, de haalbaarheid te evalueren en eventueel ook extra financiering te zoeken.”
 
 
Ga zelf op zoek naar beschikbaar water via WaterRadar
 
Ook WaterRadar, de applicatie op www.waterradar.be, verbindt watervraag en -aanbod met elkaar. Aan dat platform werken ILVO, VITO, Vlakwa en Inagro samen in het VLAIO-project Irrigatie 2.0 dat nog loopt tot het najaar van 2022. “Met de online viewer WaterRadar kunnen telers eenvoudig op zoek gaan naar alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen”, licht Tim De Cuypere, onderzoeker precisielandbouw bij Inagro toe.
 
Concreet ligt de focus op zowel gezuiverd huishoudelijk afvalwater van Aquafin-installaties als gezuiverd afvalwater van voedingsverwerkende bedrijven. Daarnaast visualiseert de WaterRadar ook de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal, waarmee geïnteresseerde bedrijven en lokale overheden extra inzicht krijgen in de theoretische irrigatiebehoefte in hun regio. Zo kunnen ze lokale projecten opstarten die de vraag naar en het aanbod van water beter rijmen en duurzaam en circulair watergebruik faciliteren.
 
 
 
 
> Bekijk de PowerPoint-presentaties van Dries en Tim van de webinar over irrigatie op 22 juni 2021.
 
Volgende week gaan we dieper in op proeven met gezuiverd afvalwater, druppelirrigatie en organische mulch. We lichten ook de MIRLET-app toe voor irrigatiemanagement in grondgebonden bladgewassen.
 
Vorige nieuwsberichten in deze reeks gemist? Lees nu deel 1 en deel 2.
 
 
 
 
 
De webinar over irrigatie was een initiatief van Inagro met financiële steun van
Banner_WebinarIrrigatie_Financiers.png

De projecten die aan bod kwamen, worden uitgevoerd samen met volgende partners:
 
Banner_WebinarIrrigatie_Partners.png