Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water en irrigatie in land- en tuinbouw. We lichten de bevindingen en strategieën toe in een reeks van vier nieuwsberichten. In deel 4 gaan we dieper in op proeven met gezuiverd afvalwater, druppelirrigatie en organische mulch. We lichten ook de MIRLET-app toe voor irrigatiemanagement in grondgebonden bladgewassen.

Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken - deel 4
Via uiteenlopende proeven - in projecten met diverse (inter)nationale partners of op eigen initiatief - verruimt onderzoekscentrum Inagro ook zijn praktijkkennis over irrigatie en de doordachte inzet van water. De resultaten vormen een belangrijke bron van informatie voor onafhankelijk en toegepast advies voor telers in de uiteenlopende subsectoren van land- en tuinbouw.

 

 
Proeven met gezuiverd afvalwater
 
Om de langetermijneffecten van beregenen met alternatieve waterbronnen in kaart te brengen, voert Inagro sinds 2019 irrigatieproeven uit in aardappelen, bloemkool en spinazie. “Naast de beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater is ook de waterkwaliteit vaak een heikel punt”, verduidelijkt onderzoeker Tim De Cuypere. “In de beregeningsproeven beregenen we de gewassen onder gecontroleerde omstandigheden met gezuiverd afvalwater. We gaan na welk effect beregenen met alternatieve waterbronnen heeft op zowel de gewasopbrengst en -kwaliteit als op de bodem.”
 
> Bekijk de PowerPoint-presentatie van Tim van de webinar over irrigatie op 22 juni 2021.
 
 
Proeven met druppelirrigatie in bloemkool en venkel
 
Op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro ligt dan weer een proef aan rond druppelirrigatie in bloemkool en venkel. “Die techniek wordt vaak genoemd als zuinigere irrigatiemethode, waarbij het water precies ingezet wordt waar het nodig is”, vertelt Joran Barbry, onderzoeksleider biologische landbouw. Voor de toepassing in openluchtteelten zijn uitdagingen veelal van praktische aard. Denk aan de combinatie met mechanische onkruidbestrijding of vragen over het benodigde materiaal, mogelijke problemen tijdens de teelt, de plaatsing van de irrigatieslangen en de herbruikbaarheid. “In onze proef vergelijken we bovengronds en ondergronds aangebrachte druppelslangen. De eerste proeven toonden het nut van druppelslangen aan onder droge omstandigheden”, klinkt het. In 2021 zet Inagro de proef verder om ook de herbruikbaarheid te evalueren.
 
> Bekijk de PowerPoint-presentatie van Joran van de webinar over irrigatie op 22 juni 2021.

 

Proeven met organische mulch
 
Naast irrigeren is ook het beschikbaar houden van natuurlijk aanwezig bodemvocht in de bodem voor de hoofdteelt van groot belang. “In hetzelfde project, overigens een CCBT-project, vergelijken we verschillende organische mulchmaterialen in de teelt van venkel. We legden grasklaver, houtsnippers en compost aan in twee verschillende diktes om hun invloed op het bodemvocht en de onkruiddruk te beoordelen”, gaat Joran verder. In de eerste proef konden alle mulchmaterialen het verlies aan bodemvocht door verdamping beperken en de onkruiddruk significant verlagen. Om een breder gamma aan organische mulchmaterialen te vergelijken, voegt Inagro in 2021 ook stro, champost en compostsnippers toe aan de proef.
 
> Bekijk de PowerPoint-presentatie van Joran van de webinar over irrigatie op 22 juni 2021.
 
 
MIRLET-app helpt telers bij sturing van irrigatiestrategie
 
Helemaal handig is het als telers advies zelf eenvoudig kunnen oproepen, zonder tussenkomst van een adviseur. Om glastuinbouwers te helpen bij de sturing van hun irrigatiestrategie riepen Inagro, PCG en PSKW de MIRLET-app in het leven. “MIRLET is een handige adviestool om telers van bladgewassen in grondteelt te ondersteunen in hun irrigatiemanagement”, verduidelijkt Simon Craeye, onderzoeker glasgroenten en aardbei bij Inagro.
 
Sinds 2016 wordt MIRLET in alle seizoenen en op verschillende Vlaamse bodems succesvol gebruikt, zowel in kropsla als in alternatieve slasoorten. Een sensormodule op zonne-energie registreert de nodige klimaatgegevens in het gewas. In de MIRLET-app zien telers hoeveel vocht er dagelijks verdampt is en dus idealiter terug aangevuld moet worden. Het optimale tijdstip van beregening bepalen en de irrigatie effectief uitvoeren, blijven belangrijke taken van de teler.
 
“Veel telers gebruiken MIRLET om hun vertrouwde irrigatiestrategie af te toetsen aan de werkelijkheid. Dat brengt hen leerrijke inzichten bij”, besluit Simon. Geïnteresseerde telers kunnen nog steeds contact opnemen met de betrokken proefcentra.
 
 
> Bekijk de PowerPoint-presentatie van Simon van de webinar over irrigatie op 22 juni 2021.
 
 
 
Heb je de vorige nieuwsberichten in deze reeks gemist? Lees nu

 

 

 
De webinar over irrigatie was een initiatief van Inagro met financiële steun van
Banner_WebinarIrrigatie_Financiers.png

De projecten die aan bod kwamen, worden uitgevoerd samen met volgende partners:
 
Banner_WebinarIrrigatie_Partners.png