Vorige week ging een film over koolstoflandbouw in première in het bijzijn van meer dan 100 kijkers. In "Stimuleren van koolstoflandbouw" werden vier initiatieven in de Noordzeeregio van Europa gevolgd. Na de film was er tijd voor een meet and greet met de regisseur en betrokken projectpartners en landbouwers. Een samenvatting van de belangrijkste boodschappen vind je in dit nieuwsbericht. Je kan de film ook integraal herbekijken.

Koolstoflandbouw in beeld

Landbouwers ervaren de impact van klimaatverandering op hun bedrijf. Ze spelen ook een rol in de strijd tegen klimaatopwarming door CO2 op te slaan in hun bodems. Die landbouwtechniek helpt niet enkel om klimaatverandering tegen te gaan, ze verhoogt ook

  • de weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden
  • de kwaliteit van de bodem
  • en de biodiversiteit.

'Carbon farming' - zoals de techniek heet - vergt echter bijkomende inspanningen van de landbouwer. Consumenten, bedrijven en organisaties kunnen bijdragen aan de oplossing door te investeren in boeren die koolstofopslagtechnieken toepassen. Zo compenseren ze hun emissies of worden ze zelfs CO2-positief. Mooie partnerschappen en een win-winsituatie voor beide partijen.

Wens jij deel uit te maken van de carbon farming movement, en ontdekken hoe je een positieve impact kan realiseren?

> Bekijk de film.

 

Vier inspirerende voorbeelden

Wereldwijd werden al meerdere technieken van koolstoflandbouw geïmplementeerd. Koolstoflandbouw heeft veel voordelen, maar de economische voordelen voor de landbouwer zijn pas op langere termijn voelbaar. Zijn er mogelijkheden om de landbouwer te compenseren voor zijn inzet en investeringen? De film bekijkt dit vraagstuk aan de hand van vier inspirerende voorbeelden – showcases – uit binnen- en buitenland, waarbij consumenten, bedrijven en overheidsinstanties investeren in boeren om zo te kunnen compenseren voor hun eigen emissies.

Zeeuwind in Zeeland (Nederland)
In de nabije omgeving van Windpark Krammer hebben Zeeuwind, Deltawind en boerenorganisatie ZLTO de handen ineen geslagen om zorg te dragen voor een unieke en lokale manier van CO2-landbouw. Een deel van de winst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om CO2 uit de atmosfeer te halen en voor lange termijn vast te leggen in landbouwgrond. Zeeuwind en Deltawind werken nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in hun bodems. Boeren die maatregelen nemen om de bodem en de ecologie te verbeteren, krijgen een financiële ondersteuning voor hun diensten.

Teus Baars (Zeeuwind): "Voor Zeeuwind is het belangrijk om de energietransitie te verbinden met een bredere maatschappelijke agenda, zoals circulaire landbouw. Mooi dat we een deel van de opbrengsten van Windpark Krammer kunnen inzetten om samen met agrariërs te werken aan een lokale kringloop van CO2."

Overstromingsproblemen in Noorwegen
De percelen van koolstofboer Tore Jardar Wirgenes worden gemiddeld elke 3 jaar overstroomd door de huidige klimaatomstandigheden. Hij is er zich bewust van dat we onze manier van boeren moeten veranderen, en koolstofboeren is deel van de oplossing. Deze koolstoflandbouwer zet bijvoorbeeld in op rotationele begrazing. Een bijkomend doel is ook om zijn publiek te sensibiliseren en informeren over koolstofboeren en hen de resultaten ervan te kunnen tonen. Tore wordt ook terecht een klimaatheld genoemd.

Samenwerking tussen gemeente Beernem en haar landbouwers
De gemeente Beernem heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden en werd dankzij het Carbon Farming-project ook overtuigd om koolstoflandbouw te ondersteunen. De auto’s van hun wagenpark stoten CO2 uit. Die emissies willen ze compenseren door toepassing van koolstofopslag in landbouwbodems die ter beschikking worden gesteld aan lokale landbouwers die de technieken toepassen. Dit creëert een win-winsituatie waarbij de landbouwers overtuigd worden om in het project te stappen en de gemeente haar klimaatdoelstellingen kan behalen. De percelen zijn met dank aan koolstoflandbouw vruchtbaarder en minder onderhevig aan extreme weersomstandigheden.

Een klimaatneutrale biolandbouwbeurs in Nederland
In eerste instantie proberen de organisator van de beurs en de logistieke partner de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast willen ze de resterende onvermijdelijke uitstoot compenseren. Daarvoor zijn ze op zoek gegaan naar landbouwers die eraan wilden meewerken.

Een van de technieken die gestimuleerd werd, is inzetten op kruidenrijk grasland. Dat grasland slaat meer CO2 op in vergelijking met gewoon grasland. Het gras is gezonder, vraagt minder arbeid, gaat langer mee, heeft een positieve invloed op het bodemleven dat op zijn beurt nutriënten beschikbaar stelt voor de gewassen. Dankzij de biobeurs wordt bij deze technieken langer stilgestaan en gaan landbouwers ermee aan de slag. Bovendien heeft dit een positieve invloed op maatschappelijk vlak: burger en landbouwer werken samen aan de vraagstukken van vandaag en morgen.

 

Stof voor boeiend panelgesprek

In dit opzicht is duidelijk dat Carbon Farming een interessant pilootproject is dat verschillende koolstoflandbouwtechnieken documenteert en verdienmodellen uitzoekt en opzet. Alles wordt in kaart gebracht om te komen tot gepaste vergoedingen voor landbouwers.

In het panelgesprek werden onderwerpen als het opslagpotentieel per hectare, mogelijke vergoedingen, interessante websites en ervaringen verder gedeeld.

Meer info

Wil je meer weten over carbon farming, dan kan je terecht op:

Wil je op de hoogte blijven van het Europese project Carbon Farming? Dan kan je je hier inschrijven voor de nieuwsbrief.

 

Logo_carbon_farming.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Landbouw In Zijn Omgeving