In dit nieuwsbericht brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen in week 35.

Graslandupdate week 35

Deze week hebben we een dagelijkse groei gemeten van 72 kg DS per ha. We zien dus nog altijd een sterke groei. Wat opvalt, is het lagere eiwitgehalte van 169 g/kg DS. De voederwaarde loopt dus wel al wat terug. Samen met een hogere ruwe celstof (262 g/kg DS) toont dat aan dat het gras al wat ouder wordt. In de zomer en het najaar raden we daarom aan om, indien de omstandigheden het toelaten, om de 4 tot 5 weken te maaien.

Proefveldbezoek

Op 9 september vindt de studiemiddag over kruidenrijk grasland en droogtetolerante maaimengsels plaats. Ook de pre-ecoregelingen zullen aan bod komen.

> Meer info.

Graslandupdateweek35_210826.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij