Op 30 juni mochten we een 30-tal telers, loonwerkers en adviseurs ontvangen voor het demoplatform vollegrondsgroenten en witloof. De bezoekers bezochten het platform mechanische onkruidbestrijding en maakten kennis met de proeven rond precisielandbouw, irrigatie en insectenmonitoring. Daarnaast konden ze kennismaken met loonwerkers die mechanische onkruidbestrijding aanbieden in diverse teelten.

Geslaagde bezoekavond aan het demoplatform mechanische onkruidbestrijding

Het was even wennen om na lange tijd terug fysieke bezoeken te organiseren en de live interactie met landbouwers en voorlichters te ervaren. Dat de nood hoog was, bleek uit het zeer geïnteresseerde en geëngageerde publiek.  

 
Mechanische onkruidbestrijding
Mechanische onkruidbestrijding vindt stilaan zijn ingang in bepaalde teelten. In bepaalde teelten is dit uit noodzaak omdat men niet voldoende herbiciden meer beschikbaar heeft en in andere teelten omdat een chemische behandeling in droge jaren niet altijd voldoende werkt. De aandacht stijgt dus maar toch moet mechanische onkruidbestrijding met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Een nat voorjaar zoals dit jaar bewijst dat de gangbare landbouw nog steeds nood heeft aan herbiciden en niet alles zomaar kan opgelost worden met mechanische onkruidbestrijding. Een hybride benadering waarbij de teler in functie van het weer kan kiezen voor chemie of mechanisch lijkt voor de toekomst dus aangewezen.
20210701_demoplatform_bezoek1.jpg

Mechanische onkruidbestrijding vraagt om een aangepast machinepark en dit schrikt veel telers af. Gelukkig zien we dat er heel wat loonwerkers hier wel kansen in zien en daarom zelf investeren in die machines. Een 5-tal loonwerkers kwamen dan ook hun diensten voorstellen en aanbieden aan de bezoekers.  
 
20210701_demoplatform_bezoek2.jpg

Precisielandbouw en irrigatie
Innovaties en precisietechnieken blijven niet uit in de landbouw en vanuit het project InnoVeg onderzoekt men welke technieken een meerwaarde kunnen bieden. Kan een bodemscan de teler bijvoorbeeld helpen bij een gerichte bekalking en bemesting van het perceel?
Dit jaar is irrigatie (nog) niet aan de orde. Toch willen we blijven onderzoeken of het type irrigatiewater een invloed heeft op de teelt. De meerjarige proeven in groenten en aardappelen moeten daar een beter inzicht in geven.  
 
20210701_demoplatform_bezoek3.jpg
Witloof
Voor de witlooftelers was er een afzonderlijke rondgang voorzien met specifieke focus op hun teelt. De mechanische onkruidbestrijdingsproeven stonden hierbij centraal maar ook een intelligente monitoring naar witloofmineervlieg stond op het programma.
 
logobanner_pdpo_20210701.jpg
logobanner_interreg_20210701.jpg
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht | Water | Witloof