De regelgeving en omstandigheden van biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verandert. Daarom moeten landbouwers zich aanpassen. Tegelijk is het aanbod aan technologieën en meststoffen waaruit ze kunnen kiezen zeer groot. Het Horizon 2020 Thematisch Netwerk Nutriman verzamelt een schat aan informatie over veelbelovende, nieuwe meststoffen en nutriëntenrecuperatietechnologieën op één website om ze bekend te maken bij landbouwers.

Gebruiksvriendelijk platform lijst innovatieve producten en technologieën voor bio-gebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatie op

Nutriman is een stikstof- en fosforgericht thematisch netwerk dat praktijkklare kennis bundelt over de recuperatie van nutriënten, bijhorende praktijken en technologieën. Zo slaan de projectpartners de brug tussen toegepast onderzoek en industrie, in het voordeel van de agrarische sector. Via praktijkklare cases plaatst Nutriman nutriëntenrecuperatie meer op de voorgrond, want de mogelijkheden zijn nog onvoldoende gekend.

 
Farmer Platform gericht op urgente behoefte van landbouwers

De afgelopen twee jaar hebben de projectpartners al heel wat informatie bijeengebracht. Om alle info overzichtelijk voor te stellen, lanceren ze het Farmer Platform. “Het Farmer Platform verzamelt alle innovaties met een focus op stikstof- en fosforrecuperatie die in Nutriman aan bod komen”, vertelt Sander Vandendriessche van Inagro. “Die innovaties vormen de sleutel tot een duurzaam landbouwmodel met veilige biogebaseerde meststoffen.”
 
Het gratis webplatform is beschikbaar in acht talen en geeft een overzicht van kant-en-klare technologieën en producten die gericht zijn op de meest urgente behoefte van landbouwers. “Het is de ideale manier om vraag en aanbod op een plaats te centraliseren. De database wordt continu geüpdatet en blijft zeker tot 2031 bestaan”, klinkt het. De Nederlandstalige informatie op het Farmer Platform is bereikbaar via www.nutriman.net/farmer-platform/info/nl.
 
Voor landbouwers én voor industrie en onderzoeksveld

Op het Farmer Platform vinden landbouwers informatie over onder andere de werking van heel wat technologieën, de eigenschappen van bepaalde producten, het kostenplaatje en de nutriënteninhoud. “We brengen alle elementen samen die de landbouwer moet weten om de producten te kunnen gebruiken”, vult Christophe Boogaerts van Vlaco aan.
 
> De projectpartners vatten de meerwaarde voor landbouwers samen in een animatievideo.
 
Het Farmer Platform is ook interessant voor andere schakels in de keten. Zo kunnen technologie-uitbaters en producenten hun product bekendmaken via het platform en op hun beurt meewerken aan de duurzame innovatie in de land- en tuinbouwsector. Bovendien kan het platform dienen als kruisbestuiving tussen verschillende projecten en onderzoekers die hetzelfde doel voor ogen hebben.
 
Het consortium Nutriman
 
Het consortium bestaat uit veertien partners uit acht Europese landen, waardoor het platform heel wat lokale informatie bevat die mogelijks relevant is voor andere regio’s. Vlaanderen is goed vertegenwoordigd via Inagro, PCS, ILVO, Vlaco en Universiteit Gent. Hun taak is onder andere om de kennis over biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verder uit te rollen via diverse demonstraties en workshops.
 
 
 
 
Nutriman heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470.
LogobannerNutriman.JPG


Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Energie En Groene Grondstoffen