Deze week, op maandag 5 juli, verwelkomden we Hilde Crevits, minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, op ons Proefbedrijf Biologische Landbouw. Ze bracht er goed nieuws over en voor de land- en tuinbouwsector. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Minister Crevits bracht bezoek aan Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro

Biorapport 2020 meldt stijgende cijfers

Minister Crevits stelde maandag het biorapport 2020 van het departement Landbouw & Visserij voor. De biosector kende vorig jaar een forse stijging. De consument kocht 14% meer bioproducten. Het areaal steeg met 5% en het aantal biolandbouwers groeide 6%, tot 593 in totaal. Maar liefst 146 biolandbouwers situeren zich in West-Vlaanderen. Deze provincie kende samen met Vlaams-Brabant de grootste stijging in het bio-areaal. Het areaal bio ten opzichte van het totale areaal bedraagt 3%. Ook de investeringssteun die de overheid toekende, steeg met 25%. Ze bedroeg in 2020 maar liefst 5 miljoen euro.

> Lees het volledige biorapport 2020.

 

(Lees verder onder de foto.)

MinisterCrevits_ProefbedrijfBio_LowRes_DSC_0191.jpg

 

Extra steun voor niet-productieve investeringen

Tijdens haar bezoek stelde minister Crevits ook de nieuwe steunmaatregelen rond de niet-productieve investeringen voor. Sinds 1 juli kan je als landbouwer investeren in landschaps-, water- en bodembeheermaatregelen en daarvoor tot 100% steun ontvangen. Zo wil de overheid de land- en tuinbouwers als eerste ambassadeur inzetten om iets positiefs te doen voor het milieu en de omgeving.

Om met kennis van zaken te investeren, kan je een beroep doen op de experten van de stadslandschappen en regionale landschappen die heel veel terreinervaring bezitten. Die ervaring kan je versterken met advies van Boerennatuur en praktijkcentra, zoals Inagro, organisaties die nauw in contact staan met de land- en tuinbouwers. Door de krachten te bundelen, kunnen we uitdagingen als droogte, een goede waterkwaliteit en biodiversiteit aanpakken.

Maatregelen als wateropslagsystemen met infiltratie of buffer- en spaarbekkens met ecologische inrichting bieden daarin kansen. De beplantingsmaatregelen omvatten tips over de landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen en de aanplant van een heg, haag, houtkant of bomenrij. Bovendien word je op weg geholpen in het aanvraagsysteem en hoor je wanneer en waar de aanplant kan gebeuren. Ook machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering komen in aanmerking voor steun, want die zorgen voor een goede waterkwaliteit door een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voorbeelden van dergelijke machines zijn wiedeggen, schoffelmachines en machines om groenbemesters kapot te maken.

Via onze nieuwsbrief zullen we je de komende maanden informeren over deze nieuwe steunmaatregelen. Zo zullen we onder meer uitleggen hoe je de procedure van niet-productieve investeringen kunt doorlopen. Wordt vervolgd!

(Lees verder onder de foto.)

MinisterCrevits_ProefbedrijfBio_LowRes_DSC_0216.jpg

Kijkje nemen...

Minister Crevits maakte van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen op ons proefbedrijf. Ze nam dan ook even de tijd om te luisteren naar onze experts en een aantal machines onder de loep te nemen.

 
> Wil je graag bewegende beelden bij dit verslag? Bekijk dan de reportage van Focus WTV.
 


MinisterCrevits_ProefbedrijfBio_LowRes_DSC_0199.jpg

MinisterCrevits_ProefbedrijfBio_LowRes_DSC_0242.jpg