De bevolkingsgroei en de stijgende levensstandaard zetten de beschikbare grondstoffen onder druk. Landbouw neemt vandaag al ongeveer 50% van het beschikbare areaal in beslag. En met de huidige groei wordt verwacht dat er tegen 2050 50% meer eiwitten geproduceerd moeten worden om de bevolking te voorzien in haar noden. Het is echter onmogelijk om de limieten van de aarde blijvend onder druk te zetten. Eiwitalternatieven zijn daarom noodzakelijk!

Nieuw project LemnaPro wil eendenkrooskweek opschalen in Vlaanderen

Een van de eiwitalternatieven waar Inagro op inzet, is eendenkroos. Dit snelgroeiend drijvend plantje komt wereldwijd voor in stilstaande ondiepe wateren. Er is bij het brede publiek niet zoveel over dit plantje gekend, hoewel het de snelst groeiende bloeiende plant ter wereld is. Bovendien kan eendenkroos tot 45% van zijn droge stof aan eiwit bevatten. Daardoor kan er met eendenkroos vandaag in Vlaanderen al minstens drie keer meer eiwit per hectare geproduceerd worden dan met sojabonen. Daardoor biedt de plant een enorm potentieel in de voeder- en voedingsindustrie.

 

Onderzoek naar opschaling van de teelt

De kweek van de plant staat echter nog in de kinderschoenen. Daarom is onderzoek naar opschaling van de teelt cruciaal voordat landbouwers ermee aan de slag kunnen gaan. Bovendien bevat de plant veel water, wat de bewaarbaarheid verlaagt en de transportkost verhoogt. Verschillende ontwateringstechnieken moeten nog onderzocht worden.

Flanders Food, UGent, Inagro en Vives pakken die uitdagingen aan in het nieuwe VLAIO-LA-project LemnaPro. Het eerste resultaat dat we beogen, is de opschaling van de eendenkrooskweek voor zowel voedings- als voedertoepassingen. De focus van het onderzoek ligt op de rendabiliteit van eendenkroos in verschillende landbouwsectoren, zoals varkens- en vleesveehouderij, aquacultuur en sierteelt. Daarnaast onderzoeken we verschillende verwerkingsmethodes, zoals inkuilen, drogen, eiwitextractie en pelletiseren.

 

Kringlopen sluiten

De kweek kan ook een oplossing bieden voor twee extra uitdagingen.

  • In de voedersector kan eendenkroos namelijk bemest worden met reststromen uit de mestverwerking. Daarbij neemt de plant nutriënten op om ze om te zetten in eiwitrijk voeder. Door het eendenkroos als voeder in te zetten, sluit je dus nutriëntenkringlopen in de veehouderij.
  • Voor de voedingssector is het dan weer interessanter om onderzoek te doen naar een verwarmde en belichte teelt onder kassen. Daarvoor kunnen leegstaande serres ingezet worden.

 

Met en voor de sector

In het project zullen we landbouwers nauw betrekken. In een gebruikersgroep zijn tien landbouwers al actief aan de slag met een kleine eendenkroosopstelling. Hun ervaringen kunnen leiden tot nieuwe inzichten en methodes. Daarnaast is de verwerkende sector ook actief betrokken.

Is dit project succesvol, dan bieden we oplossingen voor de uitdagingen beschreven in de Vlaamse eiwittransitie. Eendenkroos is namelijk een lokaal en plantaardig eiwitalternatief, geschikt voor menselijke en dierlijke consumptie. Door de plant te telen, kunnen we tegemoetkomen aan de stijgende vraag naar eiwitten zonder noodzakelijk natuurlijke ecosystemen om te zetten in landbouwgrond.

 

Meer info

Wil je meer informatie over de kweek, of overweeg je een project op te starten met de plant, contacteer dan Reindert Devlamynck via reindert.devlamynck@inagro.be voor meer informatie. Je kan ook nog  aansluiten bij de gebruikersgroep binnen dit VLAIO-LA-project.

 

20210713-FF.png 20210713-Inagro.jpg  20210713-Vives.jpg 20210713-Vives.png

20210713-logo_VLAIO.jpg


Dit project wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Flanders Food, Sint-Amandshof, Franico, Fish2Be, Ivaco, Azaleakwekerij Van De Steene, Paul Cerpentier, Walter Van Loocke, Florarbo, 't Groen Beleven, Groep LVL, Bert Verhelst, Arne Steelandt, Jettocress, Beneo, Carbon Food, Vermeulen Construct, Lambers-Seghers, ManuREsource, en Innovatiesteunpunt.