Iedere varkenshoud(st)er streeft naar een goede diergezondheid. Eén van de factoren die daarin een grote rol spelen, is drinkwater. In landbouw worden verschillende waterbronnen gebruikt, zoals hemelwater, boorputwater of leidingwater. Drinkwateranalyses vertellen je meer over de kwaliteit van dat water. Belangrijk is dat je de juiste conclusies trekt uit de analyses.

Handige protocollen om je drinkwateranalyse te beoordelen

Deze protocollen helpen je daarbij.

Wil je nog meer info omtrent de verschillende parameters en hun mogelijke behandelingstechnieken? Neem dan een kijkje op deze website.

Je kan ook altijd contact opnemen met onze adviseur water Anne-Sophie Vandevoorde via anne-sophie.vandevoorde@inagro.be of via 051 27 33 98.

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij