In het Interreg-project ECOPAD werkten zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. De eindresultaten werden gebundeld in technische fiches en werden gepresenteerd op het slotseminarie.


Fiches bundelen resultaten uit ECOPAD-project

De afgelopen vier jaar werkten onderzoekers en voorlichters uit de grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen samen rond actuele thema’s voor de groenteteelt en aardbeiteelt binnen het Interreg-project ECOPAD.


Technische fiches bundelen onderzoeksresultaten

Negen technische fiches bundelen de belangrijkste resultaten uit het ECOPAD-project, namelijk:

1. Geïntegreerde beheersing van Phytophthora bij witloof

2. Beheer van gewasresten

3. Trips, Frankliniella occidentalis, in de aardbeienteelt

4. De Aziatische fruitvlieg, Drosophila suzukii, in de aardbeienteelt

5. Beredeneerde gewasbescherming tegen bladziekten in wortel

6. Preimineervlieg

7. Rupsen in kolen

8. Evaluatie van natuurlijke middelen tegen rupsen in koolgewassen.

9. Intercropping

Deze fiches worden in mapjes uitgedeeld tijdens vergaderingen en evenementen met telers. Je kan ze ook gratis raadplegen op de website: www.ecopad.be.

Online slotseminarie

Op 9 februari hielden we een online seminarie met simultaanvertaling om  de onderzoeksresultaten toe te lichten. Maar liefst 100 personen volgden de sessie in voormiddag over rupsen in kolen, preimineervlieg, bladziekten in wortel en intercropping. In de namiddag ging de sessie over Drosophila suzukii in aardbei, beheer van gewasresten, biodiversiteit en Phytophthora in witloof. Toen volgden meer dan 80 personen.

> Lees hier onze allerlaatste nieuwsbrief.


Het project “ECOPAD: Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie” heeft als doel het verwerven van nieuwe technieken op het vlak van geïntegreerde gewasbescherming (preventie, observatie, actie) door het uitvoeren van proeven. Het project wordt gerealiseerd met de financiële steun van:  

20210121_Ecopad_Logo.jpg


20210121_Ecopad_Financierders.png


Partners:

20210121_Ecopad_Partners.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht | Witloof