Binnen het Nitroman-project wordt gekeken of herwonnen meststoffen, meer bepaald mineralenconcentraat en ammoniumzouten, als vervanger kunnen dienen voor kunstmest en dit met de veranderende wetgeving van SafeManure die er aan komt in het achterhoofd. Bekijk in dit blogbericht video’s rond de toepassing ervan en blijf op de hoogte van aankomende evenementen.

Herwonnen meststoffen: nieuwe video's en evenementen!

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project NITROMAN wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten via stripping-scrubbing en membraanfiltratie.


Dit gebeurt onder andere door de producten uit te testen in veldproeven. Sinds 2020 werden deze veldproeven bij vier praktijkcentra aangelegd in verschillende teelten om het gebruik van ammoniumzouten (ammoniumnitraat en -sulfaat) en mineralenconcentraten te vergelijken met de conventionele bemesting:

  • Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver (PSKW) onderzoekt de meststoffen in verschillende groenten
  • Hooibeekhoeve heeft proeven aanliggen in grasland en mais
  • Ook het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL Bocholt) test de producten uit in mais
  • Bij de proefboerderij Rusthoeve worden de meststoffen vergeleken in aardappelen


Eerder toonden we jullie in dit nieuwsbericht video’s van de veldproeven bij PSKW en Proefboerderij Rusthoeve. We gaan verder met de laatste twee video’s:

> Bekijk in deze video hoe Hooibeekhoeve herwonnen meststoffen toepast op maïs en vergelijk de opkomst van de maïs tussen de verschillende toepassingsproducten.

> Bekijk in dit filmpje hoe de opkomsttelling van mais via een dronevlucht wordt uitgevoerd bij PVL Bocholt.


Eerstvolgende evenementen

Hou zeker volgende dagen vrij in jouw agenda:

  • Op donderdag 30 september 2021 is iedereen welkom bij Inagro, waar een pilootinstallatie met stripping-scrubbing van Detricon wordt gedemonstreerd.
  • Op donderdag 14 oktober 2021 wordt in Nederland een tweede klankbordgroep georganiseerd waarbij de voorlopige resultaten van de veldproeven worden toegelicht. De rekentool, die binnen het project werd ontwikkeld om de financiële kant van het RENURE-verhaal te belichten, zal ook toegelicht worden. Na de klankbordgroep is er de mogelijkheid om de membraanfiltratie-installatie van Strocon te bezoeken.
  • Tijdens ManuREsource 2021 in ‘s Hertogenbosch zal er op donderdag 25 november 2021 een parallelle sessie gewijd worden aan Nitroman. Daarnaast wordt een ronde tafel georganiseerd op het congres over de rekentool en de afzetmogelijkheden van de geproduceerde RENURE-producten uit het NITROMAN-project.

Meer praktische info over de evenementen wordt later nog gecommuniceerd.


Meer info 

> Bezoek de website voor meer info over het project. 

> Of volg het project op Facebook


Voor meer vragen of informatie over het project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij: 


Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

210726_Nitroman_Logobanner2.jpg