Het project ReNu2Farm ging over herwonnen meststoffen: nutriënten die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de waarde van de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Het project loopt stilaan ten einde, dus is het tijd om alle resultaten te bundelen en voor te stellen aan het brede publiek op onze digitale slotbijeenkomst op 9 september.

Voorstelling van finale resultaten van herwonnen meststoffen-project

Focus van ReNu2Farm

Het Interreg North-West Europe-project ReNu2Farm draait om herwonnen meststoffen: meststoffen, afkomstig van verschillende oorsprong (zoals dierlijke mest, stedelijk of menselijk afval), die een behandeling ondergingen, waardoor hun bemestingswaarde stijgt. In dit project inventariseerden we verschillende technologieën, en onderzochten we ook meerdere producten om hun agronomische waarde en invloed op de bodem en het milieu te bepalen. We bekeken ook het standpunt van de huidige wetgeving ten opzichte van die producten en technologieën en welke knelpunten daarmee gepaard gaan.


Slotevenement op 9 september

In samenwerking met het Alg-AD-project brengen we op 9 september dan ook graag alle resultaten naar buiten op onze gezamenlijke, digitale slotbijeenkomst: ‘Circulaire bio-economie: productie van herwonnen meststoffen en algenbiomassa’.

Tijdens dit evenement zullen beide projecten hun visie, aanpak en oplossingen presenteren die zijn geïmplementeerd om nutriënten uit organische afvalstromen te valoriseren. Uitdagingen en resultaten zullen worden besproken, evenals de impact van de projecten en hun mogelijke overdraagbaarheid naar andere sectoren.

Mis de kans niet om deel te nemen aan de webinar en ontdek meer over hoe Alg-AD en ReNu2Farm bijdragen aan het stimuleren van een biogebaseerde en circulaire economie in Noordwest-Europa! Het gedetailleerde programma volgt. Opgelet: de voertaal van dit evenement is Engels.

>> Leg de datum reeds vast in je agenda en schrijf je in via deze website!


Meer info

Voor meer vragen of informatie over het project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:Deze blog kadert in het Interreg NWE-project ReNu2Farm.

2100802_logobanner_renu2farm_liggendHR.jpg