Op 14 september 2021 organiseert Inagro het jaarlijks proefveldbezoek openluchtgroenten voor koolgewassen, prei, venkel en courgette. Dit jaar ligt de focus op insecten met naast bestrijding van koolvlieg en trips ook aandacht voor rasgevoeligheid tegen trips. Daarnaast worden in het kader van het Horizon 2020-project SmartProtect enkele innovatieve technieken getest zoals bestrijding van witziekte door UV-straling en vergelijken van drie types slimme insectenvallen.

Proefveldbezoek openluchtgroenten
Programma:

15.45 u
Aanmelding fytolicentie

16.00 u
Programma kolen - locatie: Godelievegronden

 • Koolvlieg bloemkool GMO
 • Aanwezigheid van natuurlijke vijanden van koolvlieg in bloemkool stimuleren door nectarplanten, monitoring nuttigen
 • Trips in witte kool GMO: lange bewaring en screening tips
 • Demo toolbox nuttigen in kool
 • Waarnemingen en waarschuwingen in kolen
 • Witte kool trips: fysische barrières
 • Demo verschillende soorten afdekkingsmateriaal, wildafweer afsluitingen en nieuw geluidssysteem

17.00 u
Innovatieve gewasbeschermingstechnieken (SmartProtect-project) - locatie: Godelievegronden

 • Vergelijking inzet slimme insectenvallen zoals Trapview, Iscout pheromone en Captrap
 • Bestrijding van witziekte in courgette door middel van UV
 • Demo toolbox nuttigen in courgette

17.45 u
Venkel - locatie: FAB perceel

 • Trips in venkel GMO: proef met bankerplants

18.00 u
Verplaatsing naar blok gronden Vlietputstraat

18.15 u
Programma prei - locatie: Blok gronden Vlietputstraat

 • Trips in prei GMO
 • Segmentatie tripsgevoeligheid rassen GMO
 • Waarnemingen en waarschuwingen in prei
 • Demo toolbox nuttigen in prei

18.45 u

Precisielandbouw, op het land en in de lucht

19.00 u

Einde rondgang, netwerkgelegenheid en vraagstelling

 

Logobanner_openluchtgroenten.png

Praktisch:
Datum:
dinsdag 14 september 2021
Begintijd:
15u45
Eindtijd:
19u00
Locatie:
Godelievegronden, hoek Gabriëlstraat-Ieperseweg, Rumbeke-Beitem
Kostprijs:
gratis
Inschrijven:
 
Inschrijven via dit formulier.
Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!

Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!