In het MAP is het verboden om kunstmest te gebruiken vanaf 1 september. Er is wel een uitzondering voor groenten. Die stelt dat je tot 31 oktober kan bemesten op voorwaarde dat je bemestingsadvies inwint. Dat is overal van toepassing, dus ook in het groene gebiedstype nul.

Najaarsbemesting in groenten altijd op basis van een bemestingsadvies!

Waarom ook in gebiedstype nul?

In gebiedstype nul ben je inderdaad niet verplicht om op groentepercelen een bemestingsadvies in te winnen. Maar deze stalen gelden in het kader van de uitrijregelgeving en die is dezelfde voor alle gebiedstypes.

Wat en hoe?

Op groentepercelen waar je tussen 1 september en 31 oktober nog een bemesting wenst uit te voeren, dien je dit te doen op basis van een staalname met bemestingsadvies. De staalname moet gebeuren tussen 15 augustus en 15 oktober.

De uitgevoerde bemesting is maximaal het bemestingsadvies over de hele periode met een maximum van 100 eenheden werkzame stikstof per hectare. Verder ben je beperkt tot maximaal 60 eenheden werkzame stikstof per hectare gedurende een periode van twee weken. Is het advies bijvoorbeeld 80 eenheden, dan zal je dat moeten splitsen in twee giften van bijvoorbeeld 40 eenheden met minimaal twee weken tussentijd.

Voor groentepercelen in gebiedstype 1, 2 of 3 kan je dit staal ook gebruiken binnen de verplichte stikstofstalen. Die dien je voor te melden via SNapp.

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht