Heel wat sectoren in de land- en tuinbouw zijn sterk afhankelijk van (seizoens)arbeid. Die arbeid invullen vormt naar beschikbaarheid en kostprijs een steeds grotere uitdaging. Sterk evoluerende digitalisatie en automatisatie kunnen een oplossing bieden. Zo wint mechanische onkruidbestrijding meer en meer aan belang nu het gebruik van chemische middelen vaker onder druk staat. Deze repetitieve taak verlichten door veldrobots in te zetten, is een uitdaging. Inagro wil graag ervaring opdoen om telers gericht te kunnen adviseren. Op de biohoeve legden we daarom dit jaar enkele teelten aan met de mogelijkheid om te schoffelen met de Dino-robot van het merk Naïo Technologies.

Inagro's eerste ervaring met een autonome veldrobot

We maakten afspraken met het Nederlandse Abemec, dat verdeler is van het Franse merk Naïo Technologies. In het portfolio zit Dino, een schoffelrobot voor groenten. De robot is uitgerust met een GPS van Septentrio en heeft een Garford-camera voor gewasherkenning. Als hij uitgerust is met de juiste werktuigen - zoals schoffelbladen, schoffelborstels, egtanden en vingerwieders -schoffelt hij in teelten als uien, bonen, chicorei, bieten, maïs….

> Bekijk in deze video een demonstratie van de Dino-schoffelrobot.

We experimenteerden in drie teelten:
  1. In een groter veld bioprei (geplant in de tweede helft van mei) waren 6 x 4 rijen van 125 m lang, buiten proef beschikbaar om te schoffelen. Het ganse veld kreeg een eerste egbeurt op 14 juni 2021.
  2. We zaaiden op 16 juni 2021 veldjes rode biet van 4 rijen op 25 cm breedte.
  3. En op 17 juni 2021 plantten we veldjes sla van 4 rijen op 35 cm breedte.

Dit waren vrij late zaai- en plantdata doordat dit jaar sowieso een vrij late seizoensstart kende door de aanhoudende regen. Niet alleen de start was moeilijk, het bleef nat tot half juli. Toen was het de bedoeling om de rode biet vóór opkomst te branden en de prei twee keer te eggen. Bij de rode biet is dit niet gelukt, enkel bij prei.

 
Schoffelen in natte omstandigheden
De Dino-robot kwam een eerste keer naar België tijdens de biovelddag op donderdag 24 juni. De veldomstandigheden waren die dag vrij nat en bovendien kon er wegens onvoorziene registratieproblemen met het Vlaamse Flepos GPS-correctiesignaal niet geschoffeld worden. Uiteindelijk schoffelden we een eerste keer op vrijdag 9 juli 2021, weliswaar nog steeds onder te natte omstandigheden, maar omdat er de dag nadien regen voorspeld was, was het dan of nooit.

Onze ervaringen:

In sla werd in elke rij heen en terug geschoffeld. Ondanks de diepere plantsporen kon de robot in de rij behoorlijk wat onkruid verwijderen. Aan de meeste bleef wel een aardige kluit aarde vasthangen. Met de regen van de dagen nadien was hergroei onvermijdelijk.

De rijen rode bieten waren niet helemaal rechtlijnig gezaaid met motoculteur, en toch stelden we vast dat de camera de rijen goed kon volgen en bijgevolg de schoffelbalk correct bijstuurde om tussen de rijen in te blijven. Het feit dat de gewasrij al herkend kon worden tussen het vele onkruidgroen gaf ook al een bevredigende indruk.

Bij prei werden de rijen per twee geschoffeld. Hier bleek dat de rij-afstand van 70 cm vrij breed was om door de camera als twee gewasrijen herkend te worden. Voor een betere herkenning zou de Garford-camera - die nu onder de robot hangt - nog hoger gemonteerd moeten worden. Wellicht beter voor de robot aangezien dit onder de robot niet meer hoger kon. Het preiveld kende sowieso wat aardappelopslag die her en der ongeveer even groot was als de prei. Daar waar de opslag zich in het midden van de rijen situeerde, gaf dit geen probleem. Situeerde die opslag zich net naast de rijen prei, dan werd dit soms als gewas aanzien en deed de camera de schoffelbalk plots uitwijken naar links of rechts waardoor lokaal enkele preiplanten sneuvelden.

Om korte stilstanden van de robot te vermijden, is een goede GPS-ontvangst essentieel. Zodra het signaal even wegvalt, stopt de robot.


Lessen voor tests in de toekomst

Volgend jaar testen we nog meer met dezelfde robot. Wat we alvast meenemen in de aanleg van de proefveldjes, is dat deze bij voorkeur aangelegd worden met GPS en dat ze heel vlak moeten liggen. De kopakker situeert zich bij voorkeur in het veld zelf en niet zoals bij ons op de biohoeve, waar gekeerd werd op de doorgangsweg die te oneffen lag om een robot zelfstandig zijn U-turn te laten uitvoeren.

Abemec zal het komende jaar flink investeren in allerhande schoffelapparatuur die mee op demotour kan. Ook installeren ze op de schoffelbalk nog een nulsensor voor een optimalere aansturing vanuit de camera. Daarmee kunnen we in 2022 hopelijk grote stappen voorwaarts zetten in wat ongetwijfeld de onkruidbestrijding van de toekomst wordt.
 
sla na schoffelen2.JPG
Het veld sla na schoffelen in twee richtingen.

prei na schoffelen2.JPG
Schoffelen in prei met aardappelopslag.
 
 
rode biet voor schoffelen.jpg
Rode biet voor het schoffelen - bemerk het vele groen achteraan en de niet rechte rijen.

rode biet na schoffelen.jpg
Rode biet na het schoffelen.

 
 
 
Met steun van de Provincie West-Vlaanderen.
 
Logo_pov_westvlaanderen.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht | Smartfarming