In het weekend van 25 en 26 september verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 639) op de Werktuigendagen in Oudenaarde. Op de terreinen van de Internationale Werktuigendagen werden verschillende combinaties van zaaitijdstippen en grasvariëteiten aangelegd in maïs. We delen graag onze ervaringen met jullie. Breng zeker een bezoek aan onze stand om dit zelf te bekijken!

Onderzaai van gras in maïs als centrale thema op onze stand op de Werktuigendagen - deel 1
Hoe begin je eraan?
Er bestaan verschillende mogelijkheden om koolstof op te slaan in de bodem, waarbij onderzaai van gras in maïs er één van is. Bovendien laat deze techniek toe om een volwaardige maïsopbrengst te halen en bijkomend een verlaagd nitraatresidu!


Zaaitijdstip
Het gras kan op twee tijdstippen ingezaaid worden: gelijktijdig met de zaai van de mais of een later tijdstip wanneer de maïs ongeveer 40 à 50 cm hoog staat. De voorkeur geniet om gelijktijdig te kunnen zaaien, bijvoorbeeld tijdens het zaaiklaar leggen omdat ervaring leert dat bij later inzaaien de omstandigheden soms te droog zijn om een goede kieming van het gras te verkrijgen. Idealiter wordt er ter hoogte van de maïsrij geen gras in een strook van 10 tot 15 cm breed gezaaid om maximaal de concurrentie tussen gras en maïs te vermijden. Deze werkwijze vereist wel GPS-sturing. Inzaaien op een later tijdstip kan via schoffelmachines of wiedeggen. Deze laatste techniek maakt dat er weinig in de maïsrij gezaaid wordt, maar waarbij er wel lichte schade aan de maïs wordt toegebracht door de werkgang.

Grasvariëteit
Een belangrijk aandachtspunt bij de inzaai is de keuze van het graszaad. Hier wordt best gekozen voor een grassoort die hiervoor geschikt is, zoals bv. rietzwenkgras, omdat deze grassoort een trage ontwikkeling kent. Italiaans raaigras ontwikkelt zich vanaf het begin te sterk en gaat de mais overgroeien. Bij een gelijktijdige zaai ligt het advies voor de hoeveelheid zaad op 7-15 kg/ha rietzwenkgras. Ook de onkruidbestrijding in de maïs dient te worden afgestemd op de onderzaai van het gras.

Bijkomende voordelen
Onderzaai van gras in maïs komt ook in aanmerking om te voldoen aan de vergroeningseisen in kader van invulling van het ecologisch aandachtsgebied (EAG). Door de jaren heen is er gemiddeld een lager nitraatresidu van 20 kg/ha met nauwelijks invloed op de maïsopbrengst. Ook hoef je door deze werkwijze geen bodembewerking in het najaar meer uit te voeren. Ook heb je iets meer draagkracht van de bodem in het najaar tijdens de maïsoogst.
Tot slot werk je ook aan de koolstofopslag in je bodem! Na de oogst van de maïs (onder normale omstandigheden), kan het gras vlot weggroeien met nog voldoende gewasontwikkeling in het najaar. Vaak is dit gras wel niet geschikt om een snede te maaien in het voorjaar, dus alle gewasontwikkeling dient om de bodemkoolstof aan te vullen. Je slaat tot 1 ton CO2 per hectare op.


Kortingsbon Werktuigendagen
Vertel ons via deze vragenlijst hoe jij in de praktijk omgaat met koolstofopslag. Aan de eerste dertig deelnemers schenken we een kortingsbon voor komende editie van de Werktuigendagen!

Vul de enquête in.

2021CarbonFarming.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting