Agroforestry is het landbouwsysteem waarbij je bomenteelt en landbouwgewassen of dieren combineert op eenzelfde perceel. Overweeg je een aanplant van agroforestry? Nog tot en met 17 september 2021 kan je je inschrijven voor de aanplantsubsidie via het e-loket.

Inschrijven voor aanplantsubsidie agroforestry kan nog tot 17 september!

Landbouwers kunnen tot 80% subsidie krijgen voor de aanleg van een boslandbouwsysteem. Voor de aanvraag van die subsidie moet je een concreet plan indienen. De aanvraag bevat volgende elementen:

  • de landbouwpercelen (perceelnummer en betrokken oppervlakte) waarop je de boslandbouw zal aanleggen;
  • de eigendomsbewijzen of schriftelijke toestemming van de eigenaar van de toekomstige boslandbouwpercelen;
  • de boomsoorten die je zal aanplanten en het aantal bomen per soort;
  • een gedetaileerde kostenraming voor de aanplant van de bomen (met inbegrip van plantgoed, boombescherming en arbeid voor de aanplant).
Verder zijn er ook een aantal specifieke voorwaarden verbonden aan de steun. Zo moet het perceel onder andere minimaal een halve hectare groot zijn en moeten de twee voorgaande verzamelaanvragen geregistreerd zijn als landbouwperceel. Er moeten ook minimaal 30 bomen per hectare en maximaal 200 bomen per hectare geplant worden.
 
De bomen moeten homogeen verspreid staan over het perceel en je moet rekening houden met boomsoorten die uitgesloten zijn van subsidie (zoals laag- en halfstamfruitbomen of Amerikaanse eik). De bomen moeten ook minimum 10 jaar behouden blijven. Alle info over de subsidievoorwaarden en -modaliteiten vind je terug op de website van het departement Landbouw en Visserij.
 
Vooraleer je start, maak je dus best een aantal weloverwogen keuzes wat betreft boomsoorten, plantsoentype, oriëntatie van de bomenrijen en plantafstanden. Je kan heel wat nuttige informatie vinden op www.agroforestryvlaanderen.be

Meer info
Ruben Mistiaen
E ruben.mistiaen@inagro.be
T 051 27 33 19
www.agroforestryvlaanderen.be

 

LogoAFVlaanderen18082021.jpg