Via kleinschalige vergisting kunnen landbouwreststromen een bron van energie zijn. Maar naast energie produceert vergisting ook digestaat. Dat kan een waardevol bemestingsproduct zijn. Om eindgebruikers te informeren over de verschillen tussen mest en digestaat publiceerden we samen met Nutricycle Vlaanderen een brochure over nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting.

Ontdek de nieuwe brochure over nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting

Tijdens anaerobe vergisting worden biomassastromen omgezet in biogas en digestaat, een vloeibaar restproduct. Digestaat bestaat uit moeilijk afbreekbaar organisch materiaal, met de aanwezige stikstof grotendeels in minerale vorm. Enerzijds kan je digestaat rechtstreeks aanwenden als meststof. Anderzijds kan je digestaat verder bewerken om zo uit de dunne fractie nutriëntenrijke stromen te bekomen die qua samenstelling vergelijkbaar kunnen zijn met kunstmest en een dikke fractie rijker aan organische stof over te houden.

Inzicht in het vergistingsproces en de bijhorende nutriëntenstromen is daarbij belangrijk. In deze brochure lees je welke impact anaerobe vergisting heeft op de nutriënten in de vergiste stromen. We bespreken ook een aantal nabehandelingstechnieken die de nutriënten in het digestaat verder opwaarderen tot waardevolle bemestingsproducten. De focus ligt daarbij op kleinschalige vergisting.

>> Bekijk de brochure.


Deze brochure werd uitgebracht door Nutricycle Vlaanderen, met actieve ondersteuning van Inagro, Biogas-E, VCM en Vlaco.

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Energie En Groene Grondstoffen