In de overgangsperiode naar het nieuwe GLB worden een aantal overgangsmaatregelen genomen in 2022. Deze pre-ecomaatregelen zijn zeer relevant voor de sector van de voedergewassen en worden toegelicht in deze webinar.

Webinar 'Pre-ecoregelingen 2022 voedergewassen'
Programma:

We nodigen je graag uit voor verschillende studiedagen, georganiseerd door het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met LCV (Landbouwcentrum voor Voedergewassen), Inagro, HoGent, ILVO en Louis Bolk Instituut.

Er zijn verschillende éénjarige pre-ecoregelingen waar landbouwers in 2022 kunnen op intekenen:

  • Inzaai van productief kruidenrijk grasland
  • Ecologisch beheer grasland
  • Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten
  • Precisielandbouw
  • Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland

Onderwerpen

Uitleg over de pre-ecoregelingen 2022 - Marleen Delanoy (Departement Landbouw en Visserij)

Ecologisch beheerd grasland: hoe ga je ermee aan de slag? - Luk Sobry (Inagro)

Ervaringen met productief kruidenrijk grasland in Nederland en in Vlaanderen. - Pedro Janssen (Louis Bolk Instituut) en Luk Sobry (Inagro)

Potentieel van eiwithoudende gewassen als voedergewas. - Joos Latré (HoGent)

Wat zijn de voordelen van precisielandbouw? - Simon Cool (ILVO)

Praktisch:
Datum:
dinsdag 24 augustus 2021
Begintijd:
20u00
Eindtijd:
22u00
Locatie:
online
Kostprijs:
Gratis deelname
Inschrijven:
 
Inschrijven via deze website.