Wie ‘klimaatverandering’ zegt, zegt ‘water’: overstromingen, een stijgende zeespiegel, maar ook waterschaarste en langere droogteperiodes.
Hoog tij(d) voor doortastende maatregelen, investeringen in innovatie en bewuster omgaan met water. Ook lokale besturen moeten alle zeilen bijzetten om ons watersysteem in balans te houden, veilig en duurzaam te maken. De Provincie West-Vlaanderen organiseert een reeks van 3 inspirerende infonamiddagen voor medewerkers bij lokale besturen

Inspiratiereeks Wat met Water? - Water en landbouw
Programma:

13 u - Onthaal van de deelnemers

13.25 u - Verwelkoming door gedeputeerde Naeyaert

13.35 u - Watergewenning

13.45 u - Rol van lokale besturen en landbouw in de Blue Deal door Krista Decat, coördinator Blue Deal

In juni 2020 keurde de Vlaamse Regering de Blue Deal goed. Opzet is om met een verhoogde inzet van middelen en de juiste instrumenten de droogteproblematiek op een structurele manier aan te pakken. Landbouwers, industrie en lokale besturen zijn belangrijke partners. Krista Decat werkte jaren bij Aquafin en is sinds 2021 Coördinator van de Blue Deal bij de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

14.05 u - Droogte in West-Vlaanderen, van probleem tot actie door Jasper Dugardeyn (Provincie West-Vlaanderen) en Dries Mergaert (Inagro)

Droogtecoördinator Jasper Dugardeyn schetst de droogteproblematiek en de droogtetoestand van afgelopen zomer(s) op West-Vlaamse schaal. Vervolgens gaat hij dieper in op het Vlaams Reactief Afwegingskader als beslissingsondersteunend mechanisme tijdens droge periodes. Via een samenvatting van het provinciaal waterplan komen ook proactieve maatregelen aan waarmee de provincie zich wil wapenen tegen langdurige droge periodes aan bod. Watermakelaar Dries Mergaert geeft meer info over de mogelijke acties op lokale schaal, eventueel door landbouwers zelf, om zich sterker te wapenen tegen droge periodes.

14.45 u - Pauze

  • Bekijk de posters met inspirerende voorbeelden van (lokale) overheden, scholen, bedrijven en zuidprojecten.
  • Doe mee aan de waterquiz en win een toffe prijs.

15.15 u - Voorstelling zuidproject(en) door Johan Slimbrouck Join for Water (JFW)

Join For Water staat in voor methodologische begeleiding in de opzet, opvolging en evaluatie van projecten en thematische begeleiding rond landbouw en gebruik van water. Johan Slimbrouck is medewerker van de programmadienst en ondersteunt diverse programma's in de partnerlanden.

15.30 u - Inspirerende voorbeelden

We plaatsen de spotlight op enkele waterprojecten van (lokale) overheden, scholen, bedrijven en zuidprojecten.

16 u - Pauze

16.15 u - Korte rondleiding op de site van Inagro door Dominique Huits

De landbouwsector is één van de eerste sectoren die de gevolgen van een wisselende beschikbaarheid van water voelt. Inagro helpt hen op weg richting een waterrobuustere bedrijfsvoering. In het provinciaal labo kunnen ze terecht voor wateranalyses om zo inzicht te krijgen of een waterbron geschikt is voor een specifieke toepassing. Bij afwijkende waterkwaliteiten kunnen de landbouwers voor advies beroep doen op de expertise van de Inagromedewerkers. Ook in de proefveldwerking gaat de nodige aandacht naar waterslimme landbouw. Zo wordt er nagegaan wat er bv. mogelijk is bij het sluiten van waterkringlopen over bedrijven of sectoren heen.

17 u - Einde

Praktisch:
Datum:
donderdag 16 september 2021
Begintijd:
13u00
Eindtijd:
17u00
Locatie:
Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
Kostprijs:
gratis
Inschrijven:
 
Inschrijven via dit formulier.
Gekoppelde thema's & sectoren: Water