Provincie West-Vlaanderen organiseert binnenkort met een interessante inspiratiereeks met infosessies over water gelinkt aan het veranderende klimaat. De thema’s die daarin aan bod komen zijn ‘Water en landbouw’, ‘Waterbeschikbaarheid’ en ‘Zuiver water en nieuwe technologieën’. Interesse? Lees verder en schrijf je in!

Inspiratiereeks Wat met water?

Water is een levensnoodzakelijk goed en de uitdagingen die erbij komen kijken, zijn dan ook erg groot. We kennen allemaal wel de problemen met hevige onweders en overstromingen, het gevaar van een stijgende zeespiegel, alsook de vele problemen rond waterkwaliteit. De droogteproblematiek kwam de afgelopen jaren ook hoog op de agenda te staan door de langdurige droge periodes en watertekorten waarmee we werden geconfronteerd.

Al die uitdagingen worden versterkt als gevolg van een wijzigend klimaat. Provincie West-Vlaanderen is zich zeker bewust van alle uitdagingen. Ze vindt het hoog tijd om verder in te zetten op doortastende maatregelen, extra investeringen in innovatie en een grotere bewustheid rond goed omgaan met water.

Via de inspiratiereeks ‘Wat met water?’ wil ze lokale besturen informeren en inspireren om alle zeilen bij te zetten om het watersysteem in balans te houden, alsook om veilig en duurzaam om te gaan met water.

Daarom organiseert de Provincie een reeks van drie inspirerende infonamiddagen voor medewerkers bij lokale besturen, maar ook voor andere geïnteresseerden. Je kan telkens kiezen om de infosessie live of online te volgen. Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Sessie 1: 'Water en landbouw' op donderdag 16 september bij Inagro in Roeselare
  • Sessie 2: 'Waterbeschikbaarheid' op dinsdag 21 september bij Provinciedomein De Gavers in Harelbeke
  • Sessie 3: 'Nood aan zuiver water en nieuwe technologieën' op dinsdag 28 september bij het VLIZ in Oostende
Telkens komen verschillende waterexperts aan het woord, die een boeiende toelichting geven met inspirerende voorbeelden. Hierbij komen zowel lokale als mondiale projecten aan bod.

Er wordt aansluitend op de infosessie ook telkens een rondleiding voorzien, waarbij theorie op een aangename manier aan de praktijk wordt gekoppeld.
Gekoppelde thema's & sectoren: Water