Eerder dit jaar maakte de Vlaamse overheid een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik op. Dat kader moet helpen om de meest efficiënte beslissingen te nemen tijdens extreem droge periodes met dreigende waterschaarste. Daarvoor wil de overheid verschillende maatregelen wetenschappelijk onderbouwen en kwantificeren om zo de negatieve gevolgen van een tekort aan water te beperken. Om er correcter mee om te gaan en een beter zicht te hebben op de concrete impact van waterschaarste op de Vlaamse land- en tuinbouw, is jouw input noodzakelijk! Zo voert Universiteit Gent een enquête uit om extra informatie te verzamelen. Vul nu de enquête in en help om de negatieve gevolgen van droogte op de landbouw te bepalen.

Enquête over prioritair watergebruik voor de landbouw

Vlaams Reactief Afwegingskader voor prioritair watergebruik (VRAG)

Met het VRAG wil de Vlaamse overheid de impact van extreme droogte en waterschaarste op verschillende sectoren kwantificeren. Daarop kunnen verschillende maatregelen genomen worden en kunnen de gevolgen van deze maatregelen worden ingeschat. Daarvoor maakt men gebruik van een socio-economische impactanalyse. Die impactanalyse kijkt momenteel vooral naar de directe, korte termijneffecten op het landbouwbedrijf. Maar onvoldoende water voor de land- en tuinbouw heeft ook veel grote langetermijneffecten. Om dat duidelijk in kaart te kunnen brengen en te kwantificeren, is extra informatie nodig. Zo kan de impact op de volledige landbouwketen in rekening worden gebracht!

 

Impact voor de landbouwsector bepalen: vul nu de enquête in!

In het kader daarvan voert Universiteit Gent, ter ondersteuning van Boerenbond, Fevia, Vegebe en Belgapom, een onderzoek uit omtrent de verdere socio-economische gevolgen van waterbeperkingen in de agro-voedingsketen. De studie legt de nadruk op enkele verschillende sectoren. Voor de land- en tuinbouw zijn dat:

  • prei voor de versmarkt
  • bloemkolen voor verwerking (diepvries)
  • aardappelen
  • peren

Die sectoren zullen apart bekeken worden om een goed zicht te hebben op de gevolgen van verschillende waterbeperkingen.

In het kader van de studie werd een enquête gelanceerd om extra informatie te verzamelen. Als kennisinstelling zijn we dit onderzoek genegen. Door de enquête in te vullen, is het mogelijk een betere inschatting te maken van de gevolgen van beperkingen in watergebruik op de primaire sector. We hebben er dus allen baat bij! De enquête invullen duurt ongeveer 15 minuten.

> Ik wil de enquête invullen.

 

Vragen? Meer info?

Gekoppelde thema's & sectoren: Water