Dit voorjaar gingen drie pilootbedrijven aan de slag in het project Smartfarming op het menu. Ondertussen zijn vier nieuwe collega-landbouwers gestart met dit avontuur. Ondersteund door Hogeschool VIVES en Inagro passen ze commercieel beschikbare smartfarmingtechnieken toe. Ze gebruiken een bodemscan als basis, gevolgd door een variabele toepassing. Tot slot brengen ze de eventuele variatie in gewasstand op het perceel in beeld via sensoren of satellietbeelden.

Zeven smartfarmingambassadeurs aan de slag

In het PDPO-project Smartfarming op het menu staan zeven West-Vlaamse pilootbedrijven centraal. In een vorig nieuwsbericht las je met welke technieken de landbouwers uit Veurne, Lissewege en Westkapelle dit voorjaar van start gingen. Er werd maar liefst 15 en 17 hectare aardappelen variabel gepoot en 3,5 hectare maïs variabel gezaaid. Na de oogst delen we hun verhaal.

 

Een bodemscan als basis

Bij de vier nieuwe bedrijven ligt de focus op de bestaande adviesdiensten van Inagro: een advies via Kratos of B3W. Een bodemscan is de ideale basis om je bodem beter te leren kennen. Bekalking, micronutriëntengebruik van organische meststoffen, nutriëntenverhoudingen, bodembewerkingen, type meststof… worden in detail en op maat van elk bedrijf besproken. We bekijken ook de relatie met de waterhuishouding op het perceel.

“Tijdens een adviesgesprek zoeken we samen naar een oplossing. Bodemzorg zien we vaak als topprioriteit terugkomen. Een goede bodem is een bodem in balans.” - Eva Ampe, onderzoeksleider precisielandbouw

adviesgesprek_bodemscan.png
Na de bodemscan volgt altijd een persoonlijk adviesgesprek.

maisperceel_water.png
Ook binnen een perceel kan de waterhuishouding sterk variëren. Hier een voorbeeld van te natte plekken in een maisperceel.


Variabel bekalken, bemesten en zaaien

Twee bedrijven in Damme en in Kanegem zullen inzetten op variabel bekalken. Vaak is er in het mengstaal (bouwvooranalyse) van een perceel geen afwijkende pH te zien, terwijl er plaatsspecifiek toch grote verschillen zijn. Het is belangrijk om de pH naar de streefzone te brengen.

Een te lage pH zorgt voor kwaliteit- en opbrengstproblemen die we kunnen voorkomen door correct te bekalken. Een te hoge pH is ook problematisch en nog moeilijker te corrigeren. Bij sommige teelten, zoals uien, zal deze veldvariabiliteit onmiddellijk zichtbaar zijn.

Naast een variabel bekalkingsadvies zullen we ook focussen op het in balans brengen van de overige nutriënten. Hiervoor ging Franky Coopman (adviseur bodemzorg en erosie bij Inagro) langs. Na twee jaar kunnen we via bodemstalen opvolgen wat het effect is van de plaatsspecifieke bekalking. De variatie in gewasstand kan ook  opgevolgd worden via satellietbeelden in WatchItGrow.

Een landbouwer uit Westrozebeke gaat de uitdaging aan om variabel te bemesten in aardappelen (stikstof en/of kalibemesting). Samen met de landbouwer, Anneline Brouckaert (adviseur bodem en bemesting bij Inagro en B3W) en Eva Ampe (expert precisielandbouw) werd een actieplan opgesteld. De bodem werd in kaart gebracht met een Veris-bodemscan. Deze data vormen samen met staalnames en satellietbeelden de basis voor de startbemesting. Ook de bijbemesting wordt aangepakt. Nadien moeten nieuwe staalnames het effect van de variabele toepassing aantonen. We hebben ook extra aandacht voor de nutriëntenbalans op dit perceel.

In Beselare werd variabel maïs gezaaid. De projectpartners stelden samen met de landbouwer een taakkaart op. We gebruikten daarvoor de informatie van een SoilXplorer-bodemscan (CNH) en satellietbeelden van het voorbije jaar. Ook hier zal de landbouwer het perceel doorheen het seizoen opvolgen in WatchItGrow, samen met studenten van Hogeschool VIVES.

 

ph_satellietbeeld.png

Op dit perceel zullen we de pH aanpakken. Een te lage pH is problematisch, maar een te hoge pH zorgt ook voor problemen.

 

koolstof_sattelietbeeld.png

Percelen kunnen grote variatie in onder andere organische koolstof vertonen.

 

Wil je meer weten over deze technologie? Heb je interesse om pilootbedrijf te worden? Contacteer dan Eva Ampe, onderzoeksleider precisielandbouw bij Inagro via eva.ampe@inagro.be of Evert Vanneste van Hogeschool VIVES via evert.vanneste@vives.be.

 

Logobanner_PDPO_financiers_liggend.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Smartfarming