Het project ReNu2Farm verdiepte zich in herwonnen meststoffen: nutriënten die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de waarde van de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Het project loopt stilaan ten einde, dus is het tijd om alle resultaten te bundelen en voor te stellen aan het brede publiek. Dat doen we op een digitale slotbijeenkomst op 9 september.

HERINNERING: Voorstelling van finale resultaten project herwonnen meststoffen

Focus van ReNu2Farm

Het Interreg North-West-Europe-project ReNu2Farm draait om herwonnen meststoffen: meststoffen van verschillende oorsprong (zoals dierlijke mest, stedelijk of menselijk afval) die een behandeling ondergingen, waardoor hun bemestingswaarde stijgt. In dit project inventariseerden we verschillende technologieën, en onderzochten we ook meerdere producten om hun agronomische waarde en invloed op de bodem en het milieu te bepalen. We bekeken ook het standpunt van de huidige wetgeving ten opzichte van die producten en technologieën en welke knelpunten daarmee gepaard gaan.

 

Slotevenement op 9 september

In samenwerking met het Alg-AD-project brengen we op 9 september graag alle resultaten naar buiten op onze gezamenlijke digitale slotbijeenkomst: ‘Circulaire bio-economie: productie van herwonnen meststoffen en algenbiomassa’.

Tijdens dit evenement zullen beide projecten hun visie, aanpak en oplossingen presenteren die zijn geïmplementeerd om nutriënten uit organische afvalstromen te valoriseren. Uitdagingen en resultaten zullen worden besproken, evenals de impact van de projecten en hun mogelijke overdraagbaarheid naar andere sectoren.

Mis de kans niet om deel te nemen aan de webinar en ontdek hoe Alg-AD en ReNu2Farm bijdragen aan een biogebaseerde en circulaire economie in Noordwest-Europa!
 
 

>> Bekijk de teaser.

 

Programma en inschrijven
 
Het programma start om 10.15 u:
 • 10.15 u: Ontvangst
 • 10.25 u: Plenaire sessie: Europese perspectieven op de terugwinning van nutriënten en innovaties in de circulaire bio-economie, met sprekers als Wim de Beuckelaere en Harmen Dekkers
 • 11.45 u: Parallelle sessies, met volgende presentaties van het ReNu2Farm-consortium:
  • Reflectie: verwezenlijkingen en potentieel
  • Herwonnen meststoffen: productie, samenstelling en aanvaarding door de gebruiker
  • Agro-ecologische beoordeling van herwonnen meststoffen: inzicht in prestaties en milieueffecten
  • Beleidsaanbevelingen en marktintroductiestrategieën voor herwonnen meststoffen
 • 13.35 u: Slotopmerkingen
 • Nadien is er nog de mogelijkheid tot netwerking en thematische nabesprekingen in verschillende break-outsessies.
 

 

Opgelet: de voertaal van dit evenement is Engels.

 

Meer info
 
Voor meer informatie over het project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:
 
 
 
 
Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg NWE-project ReNu2Farm.

 

20210830-logobanner_renu2farm_liggendHR.jpg