Inagro onderzoekt hoe je groenbedekkers optimaal inzet in (korrel)mais. Heb jij mais groeien in gebiedstype 2 of 3 en wil je een vergelijking maken tussen twee groenbedekkers? Dan ben jij de landbouwer die we zoeken! We bieden gratis begeleiding en zaaizaad voor de groenbedekker. Lees verder om je in te schrijven.  

Gezocht: landbouwers met mais in gebiedstype 2 of 3

In MAP6 is het in gebiedstypes 2 en 3 verplicht om een toenemend areaal met vanggewassen in te zaaien. Dat areaal mag mee ingevuld worden met een vanggewas na mais, op voorwaarde dat je het voor 15 oktober inzaait.  

De vanggewassen nemen stikstof op, waardoor het niet kan uitspoelen. Dat draagt bij aan gezonde waterlopen. Maar ook voor jou als landbouwer hebben vanggewassen nut! Ze zorgen voor opbouw van organische stof in de bodem en verbetering van de bodemstructuur. Een hoger organisch stofgehalte betekent een verhoogde sponswerking van het perceel: water wordt beter opgenomen, waardoor er minder plassen op het veld blijven staan. Het water blijft ook langer beschikbaar, waardoor er minder risico op droogtestress is. Daarnaast wordt de stikstof vastgelegd in de biomassa en komt het zo terug vrij in het volgende teeltseizoen. Dat draagt bij aan de bemesting in de volgteelt. Niets dan voordelen dus!

In het demonstratieproject ‘Functioneel inzetten van groenbedekkers bij mais’ gaan we op zoek naar de beste momenten om de groenbedekker in te zaaien, bestuderen we verschillende groenbedekkers en mengsels, vergelijken we de mogelijkheden van groenbedekkers bij korrelmais en snijmais… Heb jij mais staan in gebiedstype 2 of 3 en wil je mee een vergelijking maken tussen twee groenbedekkers? Dan ben jij de landbouwer die we zoeken, dus neem zeker contact op met onderstaande begeleiders of vul dit formulier in.

Wij bieden gratis begeleiding en zaaizaad voor de groenbedekker!

Meer info

Gert Van de Ven, Hooibeekhoeve – gert.vandeven@provincieantwerpen.be – 014 25 97 65  

Ellen Versavel, Inagro – ellen.versavel@inagro.be – 051 14 03 61

Joos Latré, Proefhoeve Bottelare HoGent/UGent – joos.latre@hogent.be – 0486 49 24 82  

 

 

 

Afbeelding310821_logosgroenbedekkers.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij