Ammoniumnitraat is een opgewaardeerde stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest die - mits enkele voorwaarden - kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Hoog tijd om hier op grote schaal ervaring mee op te doen bij de landbouwer en kennis te delen. Ontdek het samen met ons!

Concrete ervaring opdoen en kennis uitwisselen over vloeibaar ammoniumnitraat

De Vlaamse landbouwsector bevindt zich momenteel nog altijd in de paradoxale situatie waarin er enerzijds een dierlijk mestoverschot is en er anderzijds extra nutriënten worden aangevoerd onder de vorm van kunstmest. Er zijn al verschillende technologieën die het mogelijk maken om nutriënten uit mest te recupereren en meststoffen te produceren met een N- (en S-)werkingscoëfficiënt en -vrijstellingsdynamiek vergelijkbaar met die van minerale kunstmeststoffen.

De SafeManure-studie van de Europese Commissie stelt een aantal criteria voorop waaraan uit mest gewonnen N-meststoffen in de toekomst zullen moeten voldoen om onder de noemer RENURE te vallen (RENURE = REcovered Nitrogen from manURE). Die RENURE zullen toegepast mogen worden bovenop de 170 kg/ha van de nitraatrichtlijn.

Ammoniumzouten, zoals ammoniumnitraat/-sulfaat na stripping-scrubbing, zijn een van de RENURE-kandidaten met de hoogste prioriteit en werden al in eerdere onderzoeksgerichte veldproeven opgenomen. In afwachting van de goedkeuring van Europese en Vlaamse wetgeving willen we al praktijkervaring opbouwen ter onderbouwing van het veilige gebruik van die producten wat betreft milieu en landbouw. Via de Operationele Groep RENURE willen we dan ook nu al ervaring opdoen in de productie en het gebruik van RENURE door landbouwers. Die ervaring willen delen met de sector.

 

Wat wordt onderzocht?

Niet alleen zullen we in dit project, dat officieel op 1 september is gestart, producenten begeleiden in de zoektocht naar de beste producteigenschappen voor de landbouw, we zullen ook de landbouw- en milieueffecten bij de toepassing van de producten nauwgezet opvolgen. Daarbij is het belangrijk dat het bemestingsadvies bij de veldproeven nauwgezet wordt opgevolgd. De landbouwers in kwestie zullen daarvoor begeleid worden. De projectpartners staan in voor de benodigde stalen.

De resultaten die we tijdens dit project opdoen, zullen we breed verspreiden naar de ganse sector. Daarnaast kunnen geïnteresseerden ook op regelmatige basis samenkomen om het project op basis van deze resultaten bij te sturen.

 

We hebben jou nodig!

Om ervaring op te doen met deze meststof(fen) en de opgedane kennis met de sector te delen, hebben we geïnteresseerde landbouwers nodig die nauwer bij dit project betrokken willen zijn.

  • Heb je interesse in het ammoniumnitraat?
  • Heb je zin om zelf aan de slag te gaan met het product?
  • Ben je bereid om, indien mogelijk, af en toe samen te komen met andere landbouwers om de projectresultaten te bespreken?

Antwoordde je minstens één keer ‘Ja’ op bovenstaande vragen? Geef dan zeker jouw contactgegevens door via dit formulier.

 

Meer info

Voor meer informatie over dit project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:

 

Dit nieuwsbericht kadert in de Operationele Groep RENURE.

20210902-RENURE_Logobanner.png