In het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project NITROMAN dient de biogassite op Inagro als testplatform voor nabehandelingen van nutriëntenrecuperatie van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbing pilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom zeker eens kijken hoe dat in zijn werk gaat!

Bezoek een stripping-scrubbing pilootinstallatie op Inagro’s testplatform

Het Interreg-project ‘NITROMAN’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of we minerale meststoffen kunnen winnen uit de beschikbare mestoverschotten. NITROMAN wil via innovatieve technieken aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren uit deze vloeibare mestfractie. Eén van de technieken is stripping-scrubbing.

 
Demomoment
 
Op donderdag 30 september 2021 is iedereen welkom bij Inagro voor de gratis demonstratie van een pilootinstallatie, waarbij de dunne fractie van het digestaat van de vergister behandeld wordt via stripping-scrubbing. Er start zowel om 14 u als om 15 u een rondleiding waarin je meer info krijgt over de installatie, het gebruik van de bekomen producten en het project. Na iedere rondleiding zijn de aanwezigen welkom voor een hapje en een drankje tijdens een netwerkmoment.
 
>> De demonstratie is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk.
Bekijk een plannetje voor de parking en exacte locatie:
 
20210902-PlannetjedemoInagro.png
Meer info
Bezoek de website voor meer info over het project. Of volg het project op Facebook.
 
Voor meer informatie over het project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:

 

Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

 
20210902-Nitroman_Logobanner2.png