Rond deze periode beginnen de bloemen/trossen zich te ontwikkelen in het aardbeiplantgoed op de trayvelden. Om de bemesting te sturen, is het belangrijk om te weten of jouw plantgoed 'de omslag' al heeft doorgemaakt. Een topbloemonderzoek kan hier soelaas over bieden. In een latere fase (eind oktober / begin november) is een volledig bloemknoponderzoek dan weer interessant om te weten hoe lang je nog moet doorbemesten. Inagro biedt deze analyses aan als dienstverlening. Lees in dit nieuwsbericht hoe je deze analyses kan aanvragen. 
Opvolging ontwikkeling aardbei-plantgoed rendeert

Rond deze periode van het jaar ondergaat het aardbeiplantgoed -althans de junidragers- op de trayvelden een metamorfose. Onder invloed van de korter wordende dagen, gaan de aangelegde bloemen over van een vegetatief naar een generatief stadium, wat we ook wel bloeminductie noemen. Voor plantkwekers is dit vaak het signaal om hun bemesting aan te passen en de plantjes te vormen zoals zij of de afnemers ze willen. Licht(er) plantgoed dat dient voor een zomerteelt heeft immers andere behoeften dan zwaardere trayplanten met meer neuzen dienend voor een najaarsteelt.
 

20210830_094226.jpg

Inagro's dienstverlening  

Inagro biedt de mogelijkheid om een (top)bloemonderzoek van trayplanten aardbei te laten uitvoeren. Daarmee wordt duidelijk hoe ver de bloemaanleg op het trayveld al gevorderd is.  

De samenwerking tussen Inagro en de REO Veiling laat toe dat één staal van vijf trayplanten gratis geanalyseerd kan worden voor REO-leden.  

De kostprijs voor een bijkomend topbloemonderzoek van vijf trayplanten bedraagt € 52,5. Een volledig bloemknoponderzoek komt op € 126.  

 

Hoe gebeurt de staalname?  

Als teler verzamel je zelf vijf representatieve trayplanten. Na staalname breng je de planten zo snel mogelijk binnen, zodat ze koel bewaard kunnen worden en de tijd tussen de staalname en de bloemknopanalyse beperkt is.  

Je kan je stalen binnenbrengen aan het onthaal van het labo van Inagro. Dat kan tijdens de kantooruren of buiten de openingsuren via de nachtkluis van het labo. Vul ook steeds het formulier in. Deze vind je als bijlage bij deze blog.

 

Wil je een (top)bloemknoponderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met simon.craeye@inagro.be (051 27 33 01)  

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien