In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken van de actuele grasgroei in week 37.

Graslandupdate week 37

De afgelopen week werd een dagelijkse grasgroei van 75,4 kg DS per ha waargenomen. De kwaliteitscijfers zijn in onderstaande figuur te vinden. Het begrazen van weidegras wordt steeds meer een uitdaging omwille van de smakelijkheid van het gras. Een lichte stikstofgift (20 – 30 eenheden) kan voorzien worden om roestvorming wat tegen te gaan. Op vele percelen is gras te zien dat licht van kleur is. Het valoriseren van een najaarssnede kan een uitdaging zijn door het hogere aandeel aan snel verteerbaar eiwit. Zwaar bemesten heeft daarom niet de voorkeur.

Graslandupdate37_092021.pngGekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij