Op 6 en 7 september namen we voor de vierde keer stalen op 32 percelen met Fontane en 17 met Challenger, verspreid over het hele land. Tweewekelijks bemonsteren we dezelfde aardappelpercelen om de opbrengst, sortering en kwaliteit van de twee aardappelrassen te beoordelen.

Proefrooiingen late frietrassen Fontane en Challenger

Inagro, PCA, PIBO, BDB en de Vlaamse overheid bemonsteren percelen in Vlaanderen. In Wallonië staan Fiwap en Carah in voor de staalname. Voor 7 september werd nog geen enkel perceel geloofdood.

Fontane:

  • In de maand augustus zagen we een enorme groeispurt bij Fontane. Tussen 23 augustus en 6 september is de groei echter getemperd. De bruto-opbrengsten zijn toegenomen tot een gemiddelde van 47,8 ton/ha. Dat blijft nog net iets meer dan het meerjarige gemiddelde.
  • Op het vlak van de grofte blijven we met 75% in de sortering +50mm net onder het tienjarige gemiddelde.
  • Samen met het stilvallen van de gewichtstoename zien we ook een aanzienlijke toename in het percentage afrijping.
  • Onderwatergewichten liggen gemiddeld op een mooie 396 g/5kg.
  • Er wordt aanzienlijk wat afval aangetroffen met in hoofdzaak groeischeuren/kloven, maar ook misvormde knollen. Daarnaast kampen heel wat partijen met het optreden van veel holle knollen.

Challenger:

  • Het groeizame weer van de afgelopen zomermaanden zorgde voor een vlotte toename in de kilo’s. Challenger kan nog veel groeien op het einde van het groeiseizoen en dat is ook te zien aan de resultaten. In Vlaanderen was de groei duidelijk afgenomen, maar toch nog altijd groter in vergelijking met Fontane. De bruto-opbrengst op 6-7 september bedroeg gemiddeld 53,6 ton/ha.
  • Door het hogere knolaantal in vergelijking met Fontane, blijft de sortering van Challenger fijner met 70% in de sortering +50mm.
  • Algemeen staan de percelen met Challenger nog net iets groener dan Fontane.
  • Ook Challenger haalde een onderwatergewicht van gemiddeld 393 g/5kg.
  • Bij Challenger wordt heel wat minder afval gezien: zowel minder groeischeuren als minder holle knollen.

> Lees het volledige artikel op de website van het PCA.

 

 

Inagro werkt in partnerschap met de vzw PCA. De Vlaamse vzw PCA, met zetel in Kruishoutem, coördineert alle onderzoek in aardappelen. Alle resultaten en mededelingen worden gebundeld op de website van de vzw PCA. Ook de afdeling akkerbouw van Inagro plaatst haar kennis en advies op die website.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw