Met het Nitroman-project bezochten we vorig jaar een Detricon stripping-scrubbinginstallatie. Op 14 oktober bezoeken we een Strocon membraanfiltratie-installatie in Boekel (Nederland), gekoppeld aan een nieuwe klankbordgroep. In deze klankbordgroep lichten we de voorlopige resultaten van de veldproeven toe, alsook de rekentool, die we in het project ontwikkelden om de financiële kant van het RENURE-verhaal te belichten.

Bedrijfsbezoek aan membraanfiltratie-installatie en nieuwe klankbordgroep

Klankbordgroep

Op donderdag 14 oktober 2021 organiseren we een tweede klankbordgroep in Boekel (Nederland) waarin we de voorlopige resultaten van de veldproeven toelichten. Ook stellen we de rekentool aan de klankbordgroep voor. Die tool geeft inzicht in de economische kant van het gebruik van deze meststoffen. Na de klankbordgroep volgt een lunch. ’s Middags is er de mogelijkheid om een bedrijfsbezoek mee te volgen.

 

Bedrijfsbezoek

In de namiddag bezoeken we een membraanfiltratie-installatie van Strocon. Er zal uitleg worden gegeven over machines om de meststoffen aan te wenden op landbouwpercelen. Na het bedrijfsbezoek is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

> Voor meer info over het programma en de locatie, bekijk het agendapunt.
> De bijeenkomsten zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via deze link.
 
 
Meer info
 
‘NITROMAN’ is een Interreg-project in de Vlaams-Nederlandse grensregio. In Nitroman wordt onderzocht in hoeverre er minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare dierlijke mest en wat de landbouwkundige en economische waarde is. Die meststoffen – kunstmestvervangers – zijn een belangrijke sleutel om tot regionale kringlopen te komen en om de mestafzet van veehouders te verbeteren. De onderzochte technieken zijn membraanfiltratie en stripping-scrubbing.
 
> Bezoek de website voor meer info over het project.
> Of volg het project op Facebook.
 
Voor meer informatie over het project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:

 

Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

20210927-Nitroman_Logobanner2.png