Recent publiceerde het departement Landbouw en Visserij een nieuwe lijst van VLIF-NPI’s (niet-productieve investeringssteun). Via die subsidiemaatregelen kunnen verschillende natuur- en klimaatgerelateerde investeringen ondersteund worden. Om de NPI’s extra bekendheid te geven, werden acht demonstratieprojecten geselecteerd die één of meerdere van die NPI’s extra in de verf zetten. Eén van die projecten is het demonstratieproject GlaWInO: Glastuinbouw WaterInfiltratie en -Opslag, een project dat ingaat op de optimalisatie van wateropslag en waterinfiltratie op glastuinbouwbedrijven.

Demonstratieproject GlaWInO wil wateropslag en infiltratie in glastuinbouw optimaliseren

De focus van het demoproject zal liggen op:

 • inzicht in de bestaande infiltratietechnieken: open en gesloten systemen;
 • peilmetingen van het water om concreet zicht te hebben op de huidige watervoorraad;
 • beslissingsondersteuning voor extra wateropslag en dimensionering van het infiltratiesysteem op basis van het WADITO-model. Het WADITO-model berekent de balans tussen waterverbruik en -opslag op een glastuinbouwbedrijf. Daarmee kan dan de optimale grootte van de watervoorraad worden gedimensioneerd;
 • en verspreiding van de verzamelde informatie binnen de sector.

Infiltratiesystemen (bovengrond en ondergronds) staan op de nieuwe NPI-lijst, wat betekent dat je daarvoor als landbouwer financiële ondersteuning kan krijgen.

Voor dit demonstratieproject werkt Inagro samen met het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en Proefcentrum Hoogstraten (PCH).

 

Werkpakketten

Het project is onderverdeeld in vijf werkpakketten:

 • Infiltratietechnieken in kaart brengen:
  In dit werkpakket willen we inzicht krijgen in de bestaande infiltratietechnieken, de voor- en nadelen, de toepasbaarheid in de glastuinbouw … Dat wordt uitgewerkt in concrete fiches. Daarvoor zijn we ook opzoek naar concrete, bestaande voorbeelden. Ligt er een goed werkend infiltratiesysteem aan op je bedrijf? Laat het ons dan zeker weten! We werken graag verder op jullie ervaring!

 

 • Praktische implementatie van infiltratieprincipes:
  Op basis van het WADITO-model kijken we hoe je het infiltratiesysteem moet dimensioneren om zoveel mogelijk overtollig water te laten infiltreren en verliezen te beperken.

 

 • Peilsturing foliebassins:
  Op basis van peilmetingen van de waterstand in het waterbassin, het ingeschatte waterverbruik op basis van het WADITO-model en verwachte neerslag (op basis van jaargemiddelden) zullen we bepalen hoeveel extra water je naar de opslag moet sturen (afkomstig van andere waterbronnen) om voldoende water beschikbaar te hebben. Ook kijken we naar het mogelijke effect ervan op de overloopfrequentie van het bassin.

 

 • Begeleidingen:
  Elke partner zal concrete begeleidingsdossiers opmaken. Dat houdt in dat een hands-on bedrijfsbezoek plaatsvindt. Daarbij dimensioneren we het optimale infiltratieoppervlak, zetten we verschillende infiltratiesystemen tegenover elkaar en maken we een dossier op ter ondersteuning van een aanvraag voor VLIF-NPI-middelen.

 

 • Communicatie:
  Over het project zullen we uitvoerig communiceren. Indien je interesse hebt in het project, volg dit dan zeker op! Er komen infosessies, we verzamelen fotomateriaal, we publiceren nieuwsberichten en nog veel meer. Heb je hierrond zelf nog extra informatie, dan is deze meer dan welkom!e meer dan welkom!

 

Hoe zit dat met VLIF-NPI?

Recent werd een uitgebreide lijst met niet-productieve investeringen gelanceerd. Dat zijn investeringen die geen directe inkomsten of opbrengsten opleveren, maar wel een grote waarde kunnen hebben op je bedrijf. Voor dergelijke investeringen kan je een steunpercentage van 50 tot 100 % krijgen. Het budget van de NPI’s interfereert niet met de klassieke VLIF-steun. En ook bedrijven die normaal geen aanspraak maken op VLIF-steun, kunnen ervoor in aanmerking komen. Voor de aanvraag moet  je een technisch verantwoordingsdossier opmaken en dien je de aanvraag in via het e-loket.

> Heb je vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via klantenservice@inagro.be.

> Wil je meer info? Bekijk deze webpagina van het departement Landbouw & Visserij.

 

Meer weten of heb je concrete info?

Heb je specifieke interesse in het project of wil je voor jouw bedrijf weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan zeker contact op met Dries Mergaert via dries.mergaert@inagro.be! We informeren je graag verder over de bevindingen van het demonstratieproject.

Heb je al een bepaald infiltratiesysteem aanliggen dat als voorbeeld kan dienen of heb je extra informatie? Laat dat dan zeker ook weten. Leren van goede voorbeelden staat in dit project immers centraal!

 

Banner_Demonstratieproject_GlaWlnO.png

Banner_Demonstratieproject_GlaWlnO_1.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Water