Op maandag 4 oktober om 13u30 organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) over bemesten in aardappelen. Tijdens dit info-moment licht collega-landbouwer Pieter-Jan Delbeke toe hoe hij zijn bemesting in de aardappelen aanpast voor een optimaal rendement. Wil je meer weten? Lees dan zeker verder en schrijf je in voor dit info-moment.

Hoe was het aardappelseizoen en bemestingtips voor volgend seizoen.
Programma:

Afsluiter van de aardappel TUM-reeks rond bemesten in aardappelen
Deze demo-namiddag maakt onderdeel uit van de aardappel TUM-reeks die B3W dit jaar organiseerde. Tijdens een eerste TUM leerden we dat de bemestingsdosis van onze aardappelen vooral afhankelijk is van het type perceel, de bodemvoorraad en de voorvrucht. Om hier maximaal op in te spelen is het fractioneren van de bemesting een goede optie.  

Bij de twee volgende TUM’s werd stilgestaan bij het gericht bijbemesten. En werd een antwoord geboden op de vragen wanneer best een staalname uitgevoerd wordt, hoe en wanneer dit bijbemestingsadvies het best in te vullen en met welke meststof je dit het beste kan doen.  

Tijdens de vierde TUM zagen we dat naast stikstof ook andere voedingselementen bepalend zijn voor de opbrengst, in het bijzonder kalium. Dit infomoment ging door net voor de oogst van de vroege aardappelen waardoor het inzaaien van groenbedekkers hier ook aan bod kwam. Doorheen deze TUM’s hadden we ook aandacht voor het telen van aardappelen na het scheuren van grasland en het toepassen van rijenbemesting.  

De TUM’s gingen noodgedwongen digitaal door, daarom zijn we verheugd jullie fysiek te mogen ontvangen op het afsluitend infomoment waarbij we:

  • de conclusies van voorgaande TUM’s aanhalen  
  • de opgevolgde percelen evalueren via nitraatresidustalen
  • het belang aantonen van perceelsspecifieke bemesting (deze demo gaat door op een veld met 4 verschillende voorteelten)

Inschrijven

Inschrijven kan tot op de dag vóór het thematisch uitwisselingsmoment en doe je op volgende manier:
• Maak een account aan op de B3W-webpagina als je deze nog niet hebt. 
• Meld je na het aanmaken van je account aan op de website en ga naar ‘evenementen’ of klik hier.

Meer info

Indien u vragen heeft of meer info wenst, neem gerust contact op met:

B3W_logo.jpg

Praktisch:
Datum:
maandag 4 oktober 2021
Begintijd:
13u30
Eindtijd:
16u00
Locatie:
Kortrijksestraat 34 te Lendelede
Kostprijs:
Gratis deelname.
Inschrijven:
 
Schrijf je in via deze link.
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting