Mestgassen komen hoofdzakelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Maar ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag lopen veehouders een groot risico. Landbouwers worden zich steeds meer bewust van het gevaar van mestgassen. Toch gebeuren er nog ongevallen, soms met dodelijke afloop, omdat de situatie nog te vaak wordt onderschat.

Neem deel aan de opleiding bescherming tegen mestgassen!

De Provincie West-Vlaanderen wil niet enkel wijzen op het gevaar van mestgassen, maar wil ook oplossingen bieden. Daarom rolt ze in samenwerking met de vier West-Vlaamse brandweerzones uitleendepots van beschermmateriaal en meettoestellen uit over de provincie.

Veehouders kunnen gratis een veiligheidspakket ontlenen in de brandweerposten van Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt, Gistel en Oostkamp. Dat omvat een meettoestel, een persluchttoestel en een harnas met levenslijn. Het meettoestel voor toepassing in de stal of in de mestput meet de aanwezigheid van mestgassen en geeft een waarschuwing bij een te hoge concentratie. Het persluchttoestel laat toe om op een veilige manier in de mestkelder af te dalen, bijvoorbeeld voor een controle of een herstelling. De levenslijn met harnas doet dienst als een soort reddingstouw.

Aan het gratis gebruik van deze veiligheidsapparatuur is slechts één voorwaarde gekoppeld: enkel veehouders die een opleiding van drie uur gevolgd hebben, kunnen de apparatuur uitlenen. Na het volgen van de opleiding ontvangt de veehouder een attest dat hij moet voorleggen bij het ontlenen van materialen. Dit najaar worden er opnieuw praktijkgerichte opleidingen georganiseerd. Grijp je kans en volg de laatste opleiding van dit seizoen:

  • Dinsdag 12 oktober van 13.30 tot 16.30 u
    Brandweeropleidingscentrum Wobra, Diksmuidse Heirweg 6 in Zedelgem

> Schrijf je in!