Een gezonde bodem is onmisbaar om tot goede gewasopbrengsten te komen. Daarom organiseert B3W op dinsdag 12 oktober een studiedag over bodemkwaliteit. Centraal staan de ervaringen van twee landbouwers. In de voormiddag ligt de nadruk op zelf kijken in de bodem en het bodemleven en de bodemverdichting beoordelen. In de namiddag focussen we op technologische hulpmiddelen, zoals een bodemscan. Je kunt deze studiedag volledig bijwonen of enkel de voor- of namiddag volgen.  

 
Studiedag bodemkwaliteit: kijken in de bodem met het oog en met technologie!

We eisen veel van onze bodems! Ook bij extreme weersomstandigheden, zoals droogte en natte, willen we dat onze bodems een ideale partner zijn om goede opbrengsten te behalen. De bodem moet een goede buffer zijn voor water en nutriënten en moet die ook vrijstellen voor de gewassen. Net daarom moeten de bodem én het bodemleven in goede conditie zijn.      

Zie jij ook dat je tegen de limieten van je bodem aanloopt? Wil je graag leren hoe je jouw bodem beter kan inschatten en naar een hoger niveau kan tillen?   

Maak dan kennis met landbouwers Bert en Johan die je graag vertellen hoe zij hun bodems leren kennen en behandelen.  

Voormiddag: bedrijf Bert D'Haene in Staden  

Bert komt vaak het perceel op met een spade in de hand om met enkele spadesteken in de bodem te kijken. Hij leert veel uit de kleur van de bodem en het openbreken van de aarde. Of hij kijkt gewoon hoeveel torentjes aan het oppervlak komen, want dat is een teken van actief bodemleven.  

Wil jij ook eens wat dieper in de bodem kijken? Samen met de begeleiders van B3W willen we je meer duidelijkheid geven.  

  • Hoe heb ik aandacht voor mijn bodem?
  • Hoe beoordeel ik de bodemkwaliteit?
  • Is niet-kerende bodembewering iets voor mij?
  • Welke machines gebruik ik het best om mijn bodem te bewerken?
  • Hoe spoor ik verdichting op en hoe voorkom ik het?
 

Waar? Grote Veldstraat 101, Staden    

Wanneer? Dinsdag 12 oktober 9.30 u  

Namiddag: bedrijf Johan Lavens in Staden  

Johan liet al op verschillende percelen een bodemscan uitvoeren om zo elk hoekje ervan te leren kennen. Maar hoe gaat hij dan met de resultaten aan de slag? oe maakt hij zijn perceel uniformer in zuurtegraad en organischkoolstofgehalte?  

Ben je benieuwd wat een scanner llemaal kan zien in de bodem  Samen met de begeleiders van B3W willen we je meer duidelijkheid geven.  

  • Scanners, wat kunnen ze ons leren?
  • Op welke percelen is een bodemscan nuttig?
  • Hoe moet ik mijn bodemanalyse begrijpen?
  • Hoe kan ik mijn perceel plaatsspecifiek behandelen (bekalken, compost...)?

Waar? Sprietstraat 4, Staden    

Wanneer? Dinsdag 12 oktober 13.00 u  

Wil je graag beide sessies volgen? Dat kan, dan bieden we je over de middag graag een broodje en een drankje aan. De afstand tussen beide locaties is beperkt (6 km). Daarvoor rekenen we wel op je eigen vervoer.
 

Inschrijven