In dit nieuwsbericht brengen we je op de hoogte van de actuele grasgroei in week 41.  

 
Graslandupdate week 41

De grasgroei is deze week teruggevallen tot 7,1 kg DS per ha per dag. Dat is lager dan wat we vorig jaar hebben waargenomen (26,1 kg DS per ha per dag). In de herfst stijgt het ruw eiwitgehalte in het gras als gevolg van de mineralisatie en het vrijkomen van de stikstof voor de plant. Ook daalt het suikergehalte als gevolg van het korten van de dagen. Het VEM-gehalte daalde tot slechts 866 VEM. Vele landbouwers kijken uit naar een laatste snede, om het gras met de gewenste lengte de winter in te laten gaan. Opgelet: deze snede is vaak moeilijk om goed in te kuilen. 

Inzaai vanggewassen na maïs en aardappelen mag langer dit najaar  

De uiterste inzaaidatum van vanggewassen na maïs en late aardappelen wordt eenmalig uitgesteld tot 31 oktober. De inzaai moet wel binnen de 72 uur na het oogsten gebeuren.  

> Meer info vind je op de website van VLM.  

Bomen en Grasland: Kansen voor Agroforestry in de melkveehouderij?  

Verschillende nieuwe vormen van voedselproductie maken gebruik van de voordelen die permanent houtige gewassen kunnen bieden. Op 26 oktober organiseert het NVWV een themanamiddag over Agroforestry. Je bent welkom om 13.30 u bij ILVO Vlaanderen in Merelbeke. Tijdens deze themadag wordt ingegaan op de invloed die bomen hebben op hun omgeving. Je krijgt ook de mogelijkheid om twee verschillende proefvelden te bezoeken.  

> Meer info en inschrijven.  

De presentaties kan je online bijwonen, maar het bezoek aan de proefvelden zal alleen live plaatsvinden.  

Graslandupdate van deze week in cijfers  

graslandupdate211007versie2.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij | Vleesveehouderij