De adviesdienst luchtemissies zet de sector ertoe aan om proactief bezig te zijn met de problematiek rond luchtemissies. Ze doet aan kennisopbouw, platformwerking en beleidsadvisering. Daarnaast stimuleert ze stimuleert innovatie en geeft ze voorlichting en advies.

Beschrijving

De adviesdienst luchtemissies biedt:

  • Kennisopbouw en analyse van de stand van zaken op jouw bedrijf
  • Opvolging van stallen
  • Platformwerking en beleidsadvisering (Vemis)
  • Kennis rond innovaties
  • Voorlichting en advies

Onze adviesdienst luchtemissies werkt aanvullend op het aanbod van studiebureaus en andere actoren. We werken laagdrempelige en voordelige instrumenten uit waarmee je de problematiek rond luchtemissies (proactief) kunt aanpakken. We geven advies bij de infrastructuur in nieuwe bedrijfsgebouwen, de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen en de dagelijkse praktijk in de stal.
Kostprijs

gratis

Voorwaarden

Doelgroep: veehouders, studiebureaus, constructeurs en vergunningverlenende overheden.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Lisa Dejonghe via lisa.dejonghe@inagro.be of 051 27 32 09.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: