De afvalwateranalyse toetst je afvalwater aan de lozingsvoorwaarden van huishoudelijk afvalwater en/of bedrijfsafvalwater.

Beschrijving

Het pakket 'afvalwateranalyse' biedt een oriënterende toetsing van de lozingsvoorwaarden van huishoudelijk afvalwater en/of bedrijfsafvalwater. Bij analyses op water onderzoeken we pH, BOD, COD, fosfor, Kjeldahl Stikstof, nitrische stikstof, ammoniakale stikstof, zwevende stoffen en bezinkbare stoffen.

Kostprijs

vaste prijs
Bij een groot aantal stalen kan je een offerte op maat aanvragen.

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met het labo van Inagro via info.labo@inagro.be of 051 27 33 30.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: