Overzicht van de aangeboden analyses

 

Afvalwateranalyse
De afvalwateranalyse toetst je afvalwater aan de lozingsvoorwaarden van huishoudelijk afvalwater en/of bedrijfsafvalwater.
Analyse van bacteriële infecties in aardappelen
De bacteriën van het type Pectobacterium en Dickeya zijn plantpathogenen die de knollen en stengels van aardappelen kunnen aantasten (rot) met belangrijke economische verliezen tot gevolg.
Analyse van onderwatergewicht en drijvers bij aardappelen
We bepalen de kwaliteit van je aardappelen door het onderwatergewicht te meten en de aanwezigheid van drijvers te bepalen in een zoutbad.
Assistentie bij problemen met slechte gewasgroei of gewasschade
Serrebedrijven die problemen ondervinden met groeiremming of schade aan het gewas, eventueel veroorzaakt door ziekten of plagen, kunnen op Inagro ondersteuning vinden.
Bemestingsadvies bij bouwvooranalyse op maat
Bij de standaard bouwvooranalyse geven we advies voor drie teelten in de komende jaren.
Bemestingsadvies bij stikstofanalyse op maat
Bij een profielanalyse van stikstof geven we advies volgens de balansmethode, voor akkerbouw, groenteteelt als biologische teelt.
Beoordeling champignoncompost
We beoordelen doorgroeide compost op aanwezigheid van concurrentschimmels.
Bepalen bakkleur friet en chips
Als je aardappelen levert aan de industrie is de bakkleur van het friet- of chipsras een belangrijke kwaliteitsparameter. De bakkleur kan je door ons laten testen.
Bepaling gehalte alfazuren in hop
In het labo van Inagro kan je terecht voor de bepaling van het gehalte alfazuren in de hop. De alfazuren zijn een maat voor de bitterheid van de hop.
Bepaling kaliuminhoud van aardappelknollen
Problemen met stootblauw kunnen het gevolg zijn van een te lage hoeveelheid kalium in de knollen. Wij bepalen de kaliuminhoud van jouw aardappelknollen.
Blauwgevoeligheid en rooibeschadiging
Stootblauw of rooibeschadiging bij aardappelen kan aanleiding geven tot aanzienlijke kwaliteitsverliezen en in het slechtste geval zelfs tot afkeuring van een partij aardappelen. Laat jouw aardappelen tijdig onderzoeken.
Bloemknoponderzoek
Bij een bloemknoponderzoek analyseren we de bloemknoppen van aardbeiplanten met behulp van een microscoop. Inagro biedt zowel het topbloemonderzoek als het volledige bloemknoponderzoek aan van trayplanten, wachtbedplanten en doorteelten.
Bodemanalyse in het kader van GLB
De bodemanalyse in het kader van GLB is een analyse op de matrix grond, waarbij het labo van Inagro het koolstofgehalte en de zuurtegraad analyseert.
Bodemanalyse wijnbouw
Een bodemanalyse met advies op maat van jouw wijngaard.
Diagnostiek paddenstoelen
Determinatie van ziekteverwekkende organismen, plagen en abiotische afwijkingen
Evaluatie kwaliteit trayplanten in vergelijkende proef met collega telers
Trayplanten worden opgehaald bij de teler en de kwaliteit van de planten wordt nagegaan door middel van bloemknoponderzoek. Na bewaring worden de planten opgeplant in de serre van Inagro en groei, bloemtrosontwikkeling, productie en vruchtsortering worden opgevolgd.
Fosforanalyse
Analyse van plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) in de bodem. De monsters worden ingedeeld in 4 klassen.
Gewasanalyse
Analyses op de matrix plantaardig materiaal. Daarbij kunnen verschillende parameters worden geanalyseerd afhankelijk van de vraag van de klant.
Mestanalyse kort pakket
Op de matrix mest (mestverwerkingsproducten) worden volgende analyses uitgevoerd: droge stof, organische stof, kjeldahl stikstof (voor onbehandelde ruwe mest is de kjeldahl stikstof gelijk aan de totale stikstof), fosfor.
Mestanalyse lang pakket
Een lang pakket wordt meestal aangevraagd indien een landbouwer specifiek wil weten hoeveel mineralen er in de mest aanwezig is .
Plantendiagnostiek, diagnose van ziekte of plaag op uw gewas
Betrouwbare diagnostiek voor het tijdig opsporen van plantenziekten en -plagen staat aan de basis van de teelt van een gezond gewas. Inagro voert diagnostische testen uit voor landbouwers met problemen in hun gewas
Virusanalyse pootgoed
Pootgoed met virussen geeft aanleiding tot viruszieke planten in de consumptieteelt. Telers van pootgoed kunnen hun pootgoed laten testen op het Y en bladrol-virus. Deze analyse is erkend door de Vlaamse overheid, departement landbouw & visserij.
Wateranalyse Belplume
Analyses op de matrix water. Bij dit pakket worden volgende analyses uitgevoerd: pH, hardheid, ijzer, nitriet, de microbiologische hygiëne indicatoren: Enterokokken, E. Coli en totaal kiemgetal 37 °C.
Wateranalyse Certus
Analyses op de matrix water waarbij volgende parameters worden geanalyseerd:, pH, totale hardheid, nitraat en nitriet, sulfaat, ammonium, natrium, zoutgehalte, totaal kiemgetal 22 °C, totaal kiemgetal 37 °C, Coliformen, E. coli, Enterococcen, sulfiet reducerende Clostridia (SSRC) en een organoleptische beoordeling. Staalname is verplicht te gebeuren door een erkend staalnemer van het laboratorium.
Wateranalyse Flandria
Analyse van de microbiologische hygiëne indicator E. Coli op de matrix water.
Wateranalyse Global Gap
Op de matrix water worden volgende microbiologische hygiëne indicatoren geanalyseerd: E. Coli.
Wateranalyse hoeveverwerking
Analyses op de matrix water dat bestemd is voor de zuivel. Volgende parameters worden geanalyseerd: : pH, zout, nitraat, nitriet, ammonium, microbiologische hygiëne indicatoren: coliformen, E. Coli, totaal kiemgetal 22 °C.
Wateranalyse IKKB
Analyse op de matrix water waarbij de microbiologische hygiëne indicator E. coli wordt geanalyseerd.
Wateranalyse IKM
Analyses op de matrix water waarbij volgende parameters worden geanalyseerd: Nitraat, nitriet, microbiologische hygiëne indicatoren: totaal kiemgetal 37 °C, coliformen en E. Coli. De staalname is verplicht te gebeuren door een erkend staalnemer van het laboratorium.
Wateranalyse kort pakket
Analyses op de matrix water. Daarbij wordt een beperkt gamma van chemische en microbiologische parameters geanalyseerd zoals ijzer, het zoutgehalte, nitraat - nitriet en ammonium als stikstofparameters, de hardheid en alkaliniteit en de fecale besmetting
Wateranalyse lang pakket
Analyses op de matrix water. Deze analyse omvat een volledige ionenbalans, naast de bacteriële hygiëne indicatoren.
Wijnanalyse
Analyses op een tussen- of eindproduct van wijn om het productieproces te kunnen opvolgen. De geanalyseerde parameters zijn sulfiet (totaal en vrij), het gehalte aan suiker (glucose/fructose), zuren (appel-, azijn- en melkzuur), de totale zuurheid, het alcoholpercentage en de pH.
Een staal binnenbrengen
  • Van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren (8u-12u en 12u45 tot 16u30) aan het onthaal van het labo.

  • Voor of na de kantooruren en in het weekend via onze nachtkluis aan de inkom van het labo. Inlichtingenformulieren liggen daar klaar.

> routebeschrijving

Contacteer ons vrijblijvend

info.labo@inagro.be

T 051 27 33 30
F 051 27 33 39

BELAC accreditatie Laboratorium

Het laboratorium is geaccrediteerd door BELAC voor de analyse en monstername van

  • water

  • grond

  • organische mest

  • plantaardig materiaal

Daarnaast bieden wij met ons labo:

  • Officiële analyses aan in het kader van het mestdecreet via onze VLM erkenning.

  • Bodemanalyses in het kader van de MTR en randvoorwaarden via onze erkenning LNE.

  • Analyses erkend door het FAVV.

Voor laboratoria is er een specifieke kwaliteitsnorm, de ISO 17025, vastgelegd. Deze norm eist een strikte structurering en controle van alle activiteiten binnen het labo, zodat de kwaliteit van de analyses door middel van standaardisatie, validatie en traceerbaarheid maximaal kan gegarandeerd worden en dit van bij ontvangst tot en met de rapportering!