De bacteriën van het type Pectobacterium en Dickeya zijn plantpathogenen die de knollen en stengels van aardappelen kunnen aantasten (rot) met belangrijke economische verliezen tot gevolg.

Beschrijving

Bacteriële infecties in aardappelen worden hoofdzakelijk verspreid via pootgoed. Daarom is vroege opsporing belangrijk is.
 
Breng de aangetaste rotte stengel binnen in het labo. We platen ze eerst uit om na te gaan of er een bacterie aanwezig is. Die stap neemt twee tot drie werkdagen in beslag. Daarna krijg je een tussentijds resultaat. Als er een bacterie aanwezig is, kunnen we in één werkweek bepalen of het gaat om Dickeya of Pectobacterium. Vervolgens bepalen we de soort Dickeya of Pectobacterium (vb. D. solani of P. atrosepticum). Voor die verdere identificatie zijn meer opzuiveringsstappen, DNA-extracties en analyses nodig. Die nemen nog eens twee werkweken in beslag.

Kostprijs

vaste prijs


Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Voor je je staal binnenbrengt, neem je contact op met Veronique Berteloot via info.labo@inagro.be of 051 27 33 30.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: