In ons advies rond ruwvoederuitbating kijken we vooral naar de bemesting, de graslanduitbating en de ruwvoedervoorraad. - Deze dienst is onderdeel van Bedrijfsadvisering Melkveehouderij.

Beschrijving

In ons advies rond ruwvoederuitbating kijken we vooral naar de bemesting, de graslanduitbating, de ruwvoedervoorraad.

  • Goed bemestingsadvies start met analyses van drijfmest en grond. Op basis daarvan kunnen we een bemestingsplan opstellen, afhankelijk van het soort ruwvoeder en de dieren. We willen zoveel mogelijk eigen drijfmest inzetten om zo tot een gerichte kunstmestgift te kunnen komen
  • Beweiden blijft de goedkoopste manier om gras te benutten. Maar beweiden past niet bij elk bedrijf. We gaan na welke mogelijkheden er zijn, rekening houdend met de koppelgrootte en de huiskavel. Om het gewenste afkalfgewicht te bereiken, heeft het jongvee ook nood aan een onderbouwd beweidingsplan.
  • In ons advies rond ruwvoederuitbating maken we ook een inschatting van de ruwvoedervoorraden. Zo kunnen we een stabiel rantsoen opmaken en verrassingen voorkomen.

Kostprijs

vaste prijs
Deze dienst is een onderdeel van de betalende bedrijfsadvisering melkveehouderij.

Voorwaarden

Deze advisering is enkel mogelijk voor leden van de Bedrijfsadvisering Melkveehouderij.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de dienst bedrijfsadvisering melkveehouderij via 051 27 33 86 of info.melkveehouderij@inagro.be.
Je kan een gratis kennismakingsbezoek aanvragen, waarin we de verschillende aspecten van de advisering overlopen. Daarna kan je vrij beslissen om in te schrijven.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: