Met een goede jongvee-opfok valt veel te winnen. Het bepaalt of de genetische aanleg tot uiting komt. Daarnaast zorgt het ervoor dat vaarzen goed uitgegroeid kalven op een leeftijd van 24 maand. - Deze dienst is onderdeel van Bedrijfsadvisering Melkveehouderij.

Beschrijving

De Bedrijfsadvisering Melkveehouderij volgt de verschillende fases van de jongvee-opfok op. Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze begeleiding, zijn:

  • voeding: per fase berekenen we de voeding. We bespreken onze bevindingen met de veehouder.
  • melkfase: tijdens de melkfase kan de veehouder een begeleidingsbord gebruiken waarop schema’s voor melkpoeder en advies af te lezen zijn.
  • rantsoen: we bekijken de mogelijkheden van een jongveerantsoen, rekening houdend met het arbeidsgemak.
  • ziektepreventie: we besteden aandacht aan de opbouw van immuniteit bij het kalf. We bekijken samen hoe problemen met ziektes vermeden kunnen worden.
  • gewicht en borstomtrek: afkalven op 24 maand is een streefdoel, maar nog belangrijker is om na afkalven een gewicht te hebben van 550 kg. Aan de hand van de borstomtrek of de weging van vaarzen gaan we na of het groeitraject aangepast moet worden.

Kostprijs

vaste prijs
Deze dienst is een onderdeel van de betalende bedrijfsadvisering melkveehouderij.

Voorwaarden

Deze advisering is enkel mogelijk voor leden van de Bedrijfsadvisering Melkveehouderij.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de dienst bedrijfsadvisering melkveehouderij via 051 27 33 86 of info.melkveehouderij@inagro.be.
Je kan een gratis kennismakingsbezoek aanvragen, waarin we de verschillende aspecten van de advisering overlopen. Daarna kan je vrij beslissen om in te schrijven. 

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: