In onze advisering rond diergeneeskundige kengetallen volgen we de vruchtbaarheidsparameters en de melkkwaliteit op. Daarnaast berekenen we de krachtvoer- en veeartskosten. We toetsen de gegevens aan de normen en situeren ze ten opzichte van andere BAM-bedrijven. - Deze dienst is onderdeel van Bedrijfsadvisering Melkveehouderij.

Beschrijving

We berekenen en interpreteren de vruchtbaarheidskengetallen en gaan de krachtvoeder- en veeartskosten per liter melk na. Daarnaast volgen we de resultaten van de melkcontrole op en maken we een celgetaloverzicht. 


Aan de hand van de berekende kengetallen situeren we het bedrijf binnen de volledige BAM-werking. Zo kunnen we problemen blootleggen, die we met hulp van externe kennis (zoals DGZ-Vlaanderen, MCC-Vlaanderen, faculteit diergeneeskunde UGent) kunnen oplossen.


Kostprijs

vaste prijs
Deze dienst is een onderdeel van de betalende bedrijfsadvisering melkveehouderij.


Voorwaarden

Deze advisering is enkel mogelijk indien u lid bent van de bedrijfsadvisering melkveehouderij

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de dienst bedrijfsadvisering melkveehouderij via 051 27 33 86 of info.melkveehouderij@inagro.be.
Je kan een gratis kennismakingsbezoek aanvragen, waarin we de verschillende aspecten van de advisering overlopen. Daarna kan je vrij beslissen om in te schrijven.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: