In biologische teelt zijn onkruidbeheersing, ziektepreventie en bemesting jaarlijks terugkerende uitdagingen. Je moet ook voldoen aan MAP V, vergroening en andere wetgeving. Een combinatie van landbouwkundige maatregelen en een stevige bedrijfsorganisatie is nodig om daarop een antwoord te kunnen bieden. Inagro begeleidt je en biedt advies op maat van jouw bedrijf.

Beschrijving

De bedrijfsbegeleiding gebeurt door een erkende en ervaren bio-adviseur van Inagro. Telers uit heel Vlaanderen kunnen hierop intekenen. Een standaardpakket bestaat uit:

  • planningsgesprek in de winter: teeltplan, bemesting, bedrijfsorganisatie…
  • één bezoek voor opvolging tijdens het seizoen
  • advies via e-mail of telefoon
  • teeltactualiteit bio (jaarabonnement)
  • eventuele extra bezoeken (aan uurtarief, facultatief)

Als je specifieke wensen hebt, is een individueel pakket op maat van je bedrijf mogelijk. Voor specifieke teelten (vb. witloof of paddenstoelen) is een afspraak samen met de gangbare teeltbegeleiders van Inagro mogelijk.


Kostprijs

offerte op maat

Standaardpakket ‘Bedrijfsbegeleiding bio’: 500 euro

Voor een uitgebreidere begeleiding maken we een offerte op maat.

(Prijzen exclusief BTW.)


De Vlaamse regering subsidieert bedrijfsadvisering in de biologische landbouw door erkende centra en bedrijfsadviseurs. Voor telers in omschakeling of met een wezenlijk areaal in omschakeling bedraagt die subsidie 75 % van het contractbedrag. In de andere gevallen is een subsidie van 50 % van het contractbedrag mogelijk. Leden van een erkende telersvereniging kunnen 50 % subsidie genieten via het GMO-programma van hun telersvereniging.

Voorwaarden

Dit advies beperkt zich tot gecertificeerde biologische telers.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Lieven Delanote via 051 27 32 50 of lieven.delanote@inagro.be en vraag naar jouw gewenst begeleidingstraject. Hij maakt een afspraak voor een eerste gesprek.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: