Wij begeleiden landbouwers en gemeenten bij de toepassing van aangepaste teelttechnieken en de uitvoering van kleinschalige erosiemaatregelen.

Beschrijving

Bodemerosie is voor iedereen een slechte zaak. Om erosie brongericht te bestrijden, moeten we aangepaste teelttechnieken toepassen. Denk bijvoorbeeld aan drempeltjes in ruggenteelten, niet-kerende grondbewerking en groenbedekkers. Als die technieken niet volstaan, raden we ook kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen aan, zoals grasstroken, dammen en opvangconstructies. De erosiecoördinatoren van Inagro werken samen met de landbouwers en gemeentebesturen een optimale aanpak uit voor erosiebestrijding.


Kostprijs

gratis

Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

T 051 27 32 00

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: