Ben je benieuwd of biologische productie ook kansen biedt voor jouw bedrijf? Overweeg je om je bedrijf om te schakelen? Inagro begeleidt je bij die vragen en helpt je de juiste keuzes te maken.

Beschrijving

De begeleiding gebeurt door een erkende en ervaren bio-adviseur van Inagro. Hij informeert en adviseert je bij je overweging om de stap te zetten naar biologische productie. Het ‘startgesprek’ is een eerste stap. Als je effectief wil omschakelen, is een omschakelingsplan wenselijk. Ons advies is toegankelijk voor alle Vlaamse telers.

Startgesprek bio
  • verkennend gesprek over omschakeling naar bio op jouw bedrijf
  • info over onder meer wetgeving, teelttechniek en bemesting, afzet en bedrijfsorganisatie

Omschakelingsplan bio
  • eerste verkennend gesprek
  • opmaak van een omschakelingsplan op maat van je bedrijf. We hebben aandacht voor vruchtwisseling, de eigenlijke omschakeling, bedrijfsorganisatie, teeltaanpak, nodige investeringen, arbeid en rendabiliteit.
  • een tweede gesprek: bespreking plan en advies over concrete stappen naar omschakeling
  • advies via e-mail of telefoon
  • teeltactualiteit bio (jaarabonnement)

Kostprijs

vaste prijs

Pakket ‘Startgesprek bio’: 250 euro + 0,5 euro/km (buiten West-Vlaanderen)
Pakket ‘Omschakelingsplan bio’: op aanvraag

(Prijzen exclusief BTW.)


De Vlaamse regering subsidieert bedrijfsadvisering in de biologische landbouw door erkende centra en bedrijfsadviseurs. Beide pakketten komen in aanmerking voor een subsidie van 75 % van het contractbedrag.

Voorwaarden

Gangbare landbouwers, kandidaat en startende biologische landbouwers en land- en tuinbouwscholen kunnen rekenen op een Vlaamse subsidie voor deze begeleiding.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Lieven Delanote via 051 27 32 50 of lieven.delanote@inagro.be en vraag naar jouw gewenst begeleidingstraject. Hij maakt een afspraak voor een eerste gesprek.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: