Een landbouwbedrijf maakt deel uit van het landschap. Bepaalde keuzes rond onder andere efficiënte inplanting, materiaalkeuze en beplanting kunnen de volledige bedrijfssite functioneler maken en het bedrijf beter integreren in het landschap. De adviesdienst bedrijfsintegratie helpt je daarmee op weg.

Beschrijving

De dienst bedrijfsintegratie werkt rond drie thema’s:
  • de beplanting op en rond het bedrijf (= bedrijfsbeplanting);
  • de inplanting en architectuur van de bedrijfsgebouwen (= agrarische architectuur);
  • de goede inplanting van gebouwen (= langetermijnvisie). 

In ons advies houden we rekening met een goede bedrijfsfunctionaliteit. Daarom is een bedrijfsbezoek noodzakelijk. We streven altijd naar een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Bij ons advies krijg je een overzichtelijk plan met een bijhorend motivatiedossier.

Kostprijs

gratis

In bepaalde aandachtsgebieden in de Provincie West-Vlaanderen kan je subsidies krijgen voor de uitvoering van de plannen.

Voorwaarden


Hoe aanvragen?

Een goed en onderbouwd dossier opstellen neemt minimum drie weken in beslag. Vraag het advies dus tijdig aan via e-mail of per telefoon:


Houd deze zaken alvast bij de hand:
  • naam;
  • adres;
  • telefoonnummer;
  • inplantingsplan in geval van een vergunningsaanvraag;
  • eventueel andere zaken die belangrijk kunnen zijn voor de volledigheid van het dossier. 


Links

Gekoppelde thema's & sectoren: